คลินิกสุขภาพ “เพศหลากหลาย” (BKK PRIDE CLINIC / LGBTQI+ CLINIC)

คลินิกสุขภาพ “เพศหลากหลาย”

(BKK PRIDE CLINIC / LGBTQI+ CLINIC)

 

            เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของทุกเพศ ทุกวัยที่ต้องการการเอาใจใส่ดูแลด้วยความเข้าใจ เข้าถึงง่าย เป็นมิตร และได้รับข้อมูล คำแนะนำ บริการที่เฉพาะทางแตกต่างกันไป เช่น คลินิวัยรุ่น คลินิกผู้สูงอายุ  สำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQI+ ก็เช่นกัน และตอนนี้ กทม.ได้มีนโยบายนำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย จัดบริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตรวจ รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิงและชาย ตรวจการหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ตรวจค่าการทำงานของไต ตรวจสุขภาพช่องคลอดด้วย Pap smear และจัดบริการยา PrEP และ PEP ในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

            คลินิกสุขภาพ “เพศหลากหลาย” มีที่ไหนกันบ้าง

            โรงพยาบาล 5 แห่ง ของสำนักการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร และจะเปิดให้ครบทั้ง 11 โรงพยาบาลในสังกัด ส่วนศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย กทม. มีแผนจะนำร่องเปิดให้บริการใน 16 แห่ง โดยตอนนี้เปิดให้บริการแล้ว 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง  ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง  ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี และศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

สำหรับน้องๆ วัยรุ่นที่ต้องการไปปรึกษา หรือรับบริการที่  ดูรายละเอียดที่นี่จ้า

1.คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (LGBTQI+CLINIC)  โรงพยาบาลกลาง

เปิดให้บริการทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 16.00 – 20.00 น. หน่วยผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ติดต่อสอบถามและนัดตรวจ 0-2220-8000 ต่อ 10350 วันราชการ เวลา 13.00 – 15.30 น.

 

2.คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (LGBTQI+CLINIC) โรงพยาบาลสิรินธร

ให้บริการทุกวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ คลินิกพิเศษอายุรกรรม ชั้น 2 สอบถามโทร. 023286900-15 ต่อ 10268, 10269

 

3.คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (LGBTQI+CLINIC)  โรงพยาบาลตากสิน

ชื่อว่า Lovecare clinic ให้บริการทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 9.00-16.00 น. และคลินิกนอกเวลาทุกวันพุธ เวลา 16.00-20.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 098-539-9746 Line @lovecare center

 

4.คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (LGBTQI+CLINIC)  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

  ให้บริการวันอังคาร เวลา 8.00-12.00 น. (walk in ไม่เกิน 10.30 น.)  โทรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อ 

  พบแพทย์ เบอร์ 02-289-7024-25  อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ชั้น 2 (ห้องตรวจจิตเวช)

 

5.คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (LGBTQI+CLINIC) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

เปิดให้บริการวันจันทร์และพุธ 13.00 – 16.00 น. ณ คลินิกประกันสังคม

 

6.คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (BKK PRIDE CLINIC) ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ

  ให้บริการตรวจระดับฮอร์โมนทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี 8.00-16.00 น. พบแพทย์วันจันทร์เวลา 13.00-16.00 น.   

  อาคาร 4 ชั้น 3 โทร.02-587-0678 ต่อ 303

 

7.คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (BKK PRIDE CLINIC)  ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง

  ให้บริการตรวจระดับฮอร์โมนทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี 8.00-16.00 น. พบแพทย์ทุกวันศุกร์ที่ 2,4 ของเดือน

  เวลา 8.00-12.00 น. ชั้น 2 โทร. 02-391-6082 ต่อ 206

 

8.คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (BKK PRIDE CLINIC) ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง

  ให้บริการตรวจระดับฮอร์โมนทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี 8.00-16.00 น. พบแพทย์วันจันทร์เวลา 13.00-16.00 น.

  ตึกข้างสำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 2 โทร. 02-277-2660 ต่อ 204

 

9.คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (BKK PRIDE CLINIC) ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี

  ให้บริการตรวจระดับฮอร์โมนทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี 8.00-16.00 น. พบแพทย์วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 ชั้น 3

  โทร. 02-860-8210 ต่อ 311

 

10.คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (BKK PRIDE CLINIC) ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี

  ให้บริการตรวจระดับฮอร์โมนทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี 8.00-16.00 น. พบแพทย์วันอังคารที่ 1, 3 ของเดือน อาคาร 1

  ชั้น 2 หน้าห้องตรวจ 6-7 เวลา 8.00-12.00 น. โทร. 02-540-5615 ต่อ 201

 

11.คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (BKK PRIDE CLINIC)  ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

 ให้บริการตรวจระดับฮอร์โมนทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี 8.00-16.00 น. พบแพทย์ทุกวันจันทร์เวลา 13.00-16.00 น.

 ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โทร. 02-421-2147 ต่อ 602  Hotline 063-498-9508

            พี่เลิฟแคร์ มีโอกาสได้ไปร่วมงานเปิดตัวคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย (BKK PRIDE CLINIC) 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศด้วย (24 ส.ค.2565)

ขอเอาภาพคลินิกมาฝากกันค่ะ

คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก

ห้องให้คำปรึกษา

ห้องพบแพทย์

ใครใกล้ที่ไหน ก็ไปรับบริการกันได้เลยน้า คุณหมอและทีมงานพร้อมให้บริการเต็มที่ และเต็มใจจ้า  ใครไปใช้บริการแล้วมาบอกด้วยนะว่าเป็นยังไง feedback ได้

พี่เลิฟแคร์