กิจกรรม Lovecarestation on

Meet the Dean and TBS Fair 2023 @ มธ.

เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2566  ทางพี่ๆเลิฟแคร์ได้เข้าร่วมจัดงาน Meet the Dean and TBS Fair 2023 ที่สนามราษฎร์ มธ ศูนย์รังสิต โดยภายในงานมีน้องๆนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( TBS ) มาร่วมกันอย่างมากมาย โดยภายในงานจะมีบูธอาหาร บูธขนม บูธเล่นเกม และคอนเสิร์ต จากน้องๆนักศึกษาตลอดงาน

บรรยากาศในช่วงเย็นจะเริ่มต้นด้วยฝนโปรยปราย แต่ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นที่มาในธีม ” Movie Night ”

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ยลระบิล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร อาจารย์ ดร.นพธนิษฐ์ โชติสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการโครงการ MBA ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ CONC ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล

อาจารย์ภาควิชาการตลาดได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมที่ทางพี่ๆเลิฟแคร์ จัดให้กับน้องๆนักศึกษา 

ภายในบูธกิจกรรมของทาง Lovecarestation มีเกมที่สร้างความสุขสนุกและมอบความรู้เรื่องเพศและการคุมกำเนิดอย่างเกม ( ตกหลุมคุมรัก )

และ (เกมเศรษฐีสุขเป็น)

ถ้าใครเล่นเล่นเกม ตกหลุมคุมรัก ผ่านเงื่อนไขเกมคือการบังคับ ลูกบอลให้ตกลง ช่องทางของการคุมกำเนิดในแต่ละประเภท เช่น การฝังยาคุม การสวมถุงยางอนามัย ฯลฯ  ถ้าชนะเกมน้องๆจะได้รับของรางวัลมากมาย

ซึ่งนอกจากของรางวัลที่พี่ๆเลิฟแคร์เตรียมมาแล้วยังมีถุงยางอนามัยจำหน่ายให้น้องๆในราคานักศึกษาอีกด้วย

หลังจากที่น้องๆนักศึกษาได้เล่นเกม

“ตกหลุมคุมรัก” จนได้ของรางวัลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วถ้ายังไม่พอสำหรับใครบางคนที่นักล่ารางวัล ก็ขยับมาเกม (เกมเศรษฐีสุขเป็น) ซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน

และถ้าน้องนักศึกษาผู้ล่าสมบัติได้ ทบทวนและได้สังเกตความรู้สึกของตนเองในมุมมองด้านความสุขผ่านเกมเศรษฐีสุขเป็น จนเป็นผู้ชนะเกมแล้ว ของรางวัลที่รวมสนับสนุนกับทางเลิฟแคร์ก็มีอีกมากมายจากบูธของ BDMS

ประมวลภาพภายในงาน

++ คลิกรับชมอัลบั้มเต็ม ++