เว็บบอร์ด

Covid-19

การรับมือ ใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์โรคระบาดอย่างปลอดภัย

สถานพยาบาลที่เป็นมิตร

สถานพยาบาลที่พร้อมให้บริการวัยรุ่น
และเข้าใจวัยรุ่น

เมื่อท้องไม่พร้อม

ท้องต่อ หรือ ยุติ มีทางเลือก

วัยรุ่นชาย

เว็บไซต์สำหรับวัยรุ่นชาย

คำนวณอายุครรภ์

เมื่อฉันเป็นวัยรุ่น

เปลี่ยนไปแค่ไหน รับมือกับการเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวเป็นวัยรุ่นให้บริการวัยรุ่น
และเข้าใจวัยรุ่น

สุขภาพจิต

เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่น

โดนรังแก โดนแกล้ง

โดนแกล้ง โดนรังแก ทะเลาะกับเพื่อน

สื่อโครงการ

เรื่องเล่า

#จากลุงหมอ
 #จากอาสาเลิฟแคร์
#หลังทำแท้ง
#สายด่วน1663

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
รีวิว

รีวิวสถานพยาบาล คลินิก
และร้านยา

ฉลาดรู้เรื่องเพศ

เรื่องเพศ ถุงยาง
ยาคุม โรคติดต่อ
มาทางนี้!!!

มีอะไรใหม่

7 เหตุผล ทำให้ผู้ใหญ่กับเด็ก “เห็นต่าง ห่างกัน”

สาเหตุที่ทำให้เด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองสื่อสารกันไม่เข้าใจ เกิดจาก “ช่องว่างระหว่างวัย” (Generation Gap) คือ ช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก

ความหมายของการ “อยู่” ความเป็นไปของความ “ตาย”

การฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเอง พบเห็นได้บ่อยขึ้นตามสื่อ เกิดขึ้นได้กับคนทุกระดับ ไม่จำกัดอายุ และอาชีพ เป็นปัญหาทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม

เมื่อเพื่อนรู้สึก “ไม่ไหว” และมาเคาะประตูหัวใจ อยากให้เราช่วยเหลือ

จากพัฒนาการตามวัยของวัยรุ่น จะเห็นได้ว่าบุคคลที่วัยรุ่นไว้ใจและมีแนวโน้มเปิดเผยข้อมูลให้ฟังคือ “เพื่อน” มากกว่าคนในครอบครัวหรือครู

เริ่มต้นที่ความเข้าใจ.. กับสุข และทุกข์ ตามวัย

หากใครถามผมว่าช่วงชีวิตวัยไหนสนุกที่สุด ผมคงตอบว่าช่วง “วัยรุ่น” ที่คาบเกี่ยวไว้ตั้งแต่มัธยมจนกระทั่งช่วงต้นของมหาวิทยาลัย...

เจ็บปวดไม่รู้จะบอกใคร .. หากเจ็บป่วยข้างใน ให้บอกกับ “หัวใจ” ตัวเอง

ความเจ็บป่วยไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่รบกวนการใช้ชีวิตของเราทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะทำให้แต่ละวันของเราไม่สดใสอย่างที่เคย
ข่าวเลิฟแคร์&เลิฟแคร์คลับ