เติมรักให้เต็ม ด้วยการรู้จักภาษารักของกันและกัน

บทความก่อนหน้านี้ เราได้รู้จักกับ 5 ภาษารัก ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารหรือแสดงความรักต่อกันในรูปแบบต่างๆ กันไปแล้ว เรามาทวนกันสักหน่อย ว่า 5 ภาษารัก มีอะไรกันบ้าง

  1.  Words of Affirmation หรือการบอกรักคือการแสดงความรักด้วยการพูด
  2.  Physical Touch หรือการสัมผัสเช่น การกอด การหอมแก้ม การจับมือ การแตะตัว
  3.  Acts of Service หรือการทำอะไรบางอย่างให้เช่น การเตรียมอาหารเช้าไว้ให้ การบีบยาสีฟัน การไปรับไปส่ง
  4.  Receiving Gifts หรือการให้ของขวัญคือ การให้ของขวัญหรือสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ กับวัยรุ่น ในโอกาสพิเศษ
  5. Quality Time หรือการใช้เวลาอยู่ร่วมกันคือการมีเวลาที่มีคุณภาพร่วมกัน หรือการอยู่ด้วยกัน

         หลังจากรู้จักว่า 5 ภาษารักเป็นอย่างไรแล้ว เราคงอยากรู้ว่าแล้วคนที่เรารัก ลูกของเรา หรือวัยรุ่นที่เราดูแลอยู่ เค้าชอบหรือต้องการภาษารักแบบไหน วันนี้จึงอยากชวนผู้ใหญ่และวัยรุ่นมาสำรวจภาษารักของกันและกัน เพื่อเรียนรู้และค้าหาวิธีเติมเต็มรักให้เต็มด้วยกัน

1.แบบสำรวจ “ภาษารัก”

ชวนให้ผู้ใหญ่และวัยรุ่นสำรวจภาษารักของตนเองผ่านคำถามทั้งหมด 25 ข้อ โดยต่างคนต่างทำของตนเอง แล้วนำจำนวนคำตอบทั้งหมด มานับแยกตามตัวเลือก 5 ข้อ (ก. ข. ค. ง. และ จ.) จากนั้นลองดูว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไร

  • คำถามของลูก/วัยรุ่น : สิ่งที่ชอบให้พ่อแม่ (ผู้ใหญ่) กระทำกับตนเองมากที่สุด โดยเลือกคำตอบเพียง 1 คำตอบในแต่ละข้อ

  • คำถามของผู้ใหญ่ : คุณคิดว่าลูกๆ (วัยรุ่น) จะชื่นชอบวิธีการใดของคุณมากที่สุด โดยเลือกคำตอบเพียง 1 คำตอบในแต่ละข้อ

ทำเสร็จแล้ว นำคะแนนรวมของแต่ละคนในแต่ละด้านมาใส่ในตาราง และประเมินคะแนนรวมว่าด้านใดมากที่สุด

2.ภาษารัก ภาษาเรา

ชวนพ่อแม่ และวัยรุ่น สร้างสรรค์กิจกรรมตามรูปแบบภาษารัก 2-3 ลำดับที่คะแนนสูงที่สุด พร้อมทั้งกำหนดช่วงเวลาในการแสดงออกภาษารักระหว่างกัน

การมีโอกาสได้รู้จักและเข้าใจภาษารักของกันและกัน จะช่วยให้ค้นหาวิธีการแสดงความรักต่อกันได้ตรงกันความต้องการซึ่งกันและกันมากขึ้น และช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันดีขึ้นด้วย หวังว่าแบบสำรวจภาษารัก และการสร้างสรรค์ภาษารัก จะช่วยเติมเต็มความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว

นรพันธ์ ทองเชื่อม : นักจิตวิทยาและที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต เลิฟแคร์สเตชั่น