อบรมพัฒนาศักยภาพครูในการสร้างบทเรียนออนไลน์ : Learning Management System : LMS

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565   ทีม lovecarestation ได้จัดการฝึกอบรมพัฒนา   ศักยภาพครูในการสร้างบทเรียนออนไลน์ : Learning Management System : LMS

ณ โรงแรม รอแยล เบญจา 

เมื่อคุณครูมาถึงก็ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ และ รับเอกสารประกอบการอบรม 

ก่อนเข้าการอบรม คุณครูและทีมงานการอบรม  แนะนำตัว เพื่อสร้างความคุ้นเคยและสร้างบรรยากาศ สบายๆในการอบรม

จากนั้นเข้าสู่การอบรมและเข้มข้นไปด้วยเนื้อหา แต่เริ่มทำไปพร้อมๆกัน เป็นขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจง่าย 

ระหว่างการอบรม ทีมวิทยากร อธิบายขั้นตอนและวิธีการทำ ไปพร้อมๆกับคุณครูโดยตลอด ซึ่งเราจะไม่ทิ้งกัน ^^ 

ในบางส่วนเนื้อหา ขั้นตอนวิธีการทำ ของตัวโปรแกรม ที่ต้องลงรายละเอียด ทางทีมวิทยากร ก็ อธิบายโดยใช้คำที่ฟังแล้วเข้าใจง่าย สามารถทำตามได้ อย่างสบายๆ

ในที่สุดแล้ว คุณครูก็สามารถทำได้ และ ออกมาเป็นผลงานชุด DeMO ที่คุรครูสามารถนำไปต่อยอดจนเป็น คอร์ส เรียนที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง