โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์กับเยาวชนวัยใสในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

P2H / Bangkok For TEEN / LOVECARESTATION

ร่วมกับ

 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

ได้ทำพิธีมอบรางวัลและโล่รางวัลแก่ครู / นักเรียน ที่ชนะการประกวดโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์กับเยาวชนวัยใสในโรงเรียน/ และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น /สังกัดกรุงเทพมหานคร