Lovecare Creative Contest

กิจกรรมดี ๆ มีมาให้อีกแล้ว กับกิจกรรมที่มีชื่อว่า “Lovecare Creative Contest” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้โชว์ฝีมือออกแบบลวดลายเส้นสาย ตามแต่จินตนาการ โดยมีหัวข้อตามที่กำหนดไว้ให้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

อ่านรายละเอียดกิจกรรม และสมัครได้ตามแนบด้านล่างนี้นะจ๊ะ

รายละเอียดกิจกรรม Lovecare Creative Contest

 

ดาวน์โหลดเอกสารการประกวดตามลิ้งค์นี้
shorturl.at/aoySU

ดาวน์โหลดใบสมัคร
shorturl.at/ptBS7

สมัครแบบออนไลน์ผ่าน Google Form
https://forms.gle/TetkxBJ13sCsSVXm7

สมัครกันเข้ามาเยอะ ๆ นะจ๊ะ

**รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการประกวด**

– ต้องเขียนโครงการอย่างไรดี จำเป็นต้องเขียนโครงการหรือไม่
ตอบ โครงการอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนหรือเพื่อนๆ ในโรงเรียน ผู้ส่งผลงานจะเขียนเป็นโครงการเดียวกันกับเพื่อนๆ ในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ หรือจะไม่เขียนโครงการก็ได้ แต่ต้องส่งใบสมัครและระบุว่าไม่มีโครงการ
– ชิ้นงานขนาดเท่าไหร่
ตอบ ขนาดชิ้นงานไม่ได้กำหนด แต่ขอให้ส่งในรูปแบบของสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือสี่เหลี่ยมด้านเท่า ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่คิดไว้ ทั้งแบบที่วาดลงในกระดาษ หรือเป็นไฟล์งานก็ตาม
– วันสิ้นสุดส่งผลงาน ทำไมแบบวาดมือถึงส่งก่อน แบบไฟล์ถึงส่งทีหลังได้
ตอบ แบบวาดมือหรือวาดลงบนกระดาษ ทีมงานต้องนำมาสแกนหรือแปลงให้ป็นไฟล์ภาพ สำหรับอัพโหลดลงบนเว็บไซต์เพื่อทำการโหวต จะได้มีแสงและสี ความชัดเจนของชิ้นงานเท่าเทียมกัน จึงมีขั้นตอนในการเตรียมชิ้นมากกว่า แบบไฟล์งาน ที่สามารถอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ได้เลย หรือสามารถโหลดได้เองในเว็บไซต์เลิฟแคร์สเตชั่น
– ทำไมต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในใบสมัคร
ตอบ เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของผลงานจริงๆ และเพื่อเป็นผลประโยชน์ในอนาคตหากชิ้นงานได้รับรางวัลและถูกเลือกใช้ในกับผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิ