เลิฟแคร์ แคร์ชุมชน

วันที่ 23 มิ.ย.64 เลิฟแคร์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเขตบางเขน มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงยางอนามัย เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และป้องกันการตั้งครรภ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/HIV ในชุมชนอุทิศอนุสรณ์ ชุมชนบ้านบางเขนและชุมชนเฉลิมสุขนิเวศน์ 6 เขตบางเขน โดยการสนับสนุนจาก UNICEF / USAID / สสส และมูลนิธิแพธทูเฮลท์