วัยรุ่นอยากทำอะไรดีๆ

เมื่อเริ่มประกาศให้มีการทำ Home isolation สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้แกนนำเยาวชนเลิฟแคร์และ B4T นำโดยสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ได้รวมตัวกันรับบทบาทในการส่งยาและอาหารให้กับผู้ติดเชื้อโควิด ด้วยการประสานกับโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เป็นคณะทำงานเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับเขตหนองแขมและประเวศ ในช่วงเวลาตลอดเดือนสิงหาคม 2564 แกนนำเยาวชนและแพธทูเฮทล์ ได้มีโอกาสส่งยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ยาอื่นๆ ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้ จำนวนมากกว่า 500 ราย และอาหารให้กับผู้ติดเชื้อโควิดตามบ้าน กว่า 7,500 มื้อ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่เป็นคนไข้โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ และโรงพยาบาลสิรินธร สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพพมหานคร มีทุกวัยตั้งแต่เด็กทารก เด็กเล็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าถึงการรักษาดูแลได้ทันท่วงทีและปลอดภัย เพื่อดูแลครอบครัวและบุตรหลานของท่านให้เติบโตและมีคุณภาพต่อไป