อายุครรภ์นับยังไง

วิธีการนับอายุครรภ์ เราจะเริ่มนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย หน่วยของอายุครรภ์จะนับเป็นสัปดาห์
จากปฏิทินสมมุติให้วันนี้คือวันที่ 22 ก.พ.วันแรกของประจำเดือนครั้งล่าสุดคือวันที่ 5 ม.ค.

ดังนั้นอายุครรภ์คือ ประมาณ 7 สัปดาห์

โดยทั่วไปการนับอายุครรภ์ ทำได้ 3 วิธี คือ
การนับรอบประจำเดือน การตรวจหน้าท้อง และการตรวจโดยเครื่องอัลตร้าซาวด์
มีข้อดีและข้อด้อย ต่างกันดังนี้จ้ะ

วิธีการ

ข้อดี

ข้อเสีย

1. การนับประจำเดือน ทำเองได้โดยไม่ต้องไปสถานพยาบาล – อาจผิดพลาดได้ในกรณีที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ
– การกินยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆทำให้มีเลือดออกกะปริบกะปรอย(ที่ไม่ใช่ประจำเดือน)และประจำเดือนอาจจะแปรปรวน ทำให้การนับคลาดเคลื่อนได้
2. การตรวจหน้าท้อง ได้ผลแม่นยำกว่าการนับประจำเดือน – ต้องตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3. การตรวจโดยเครื่องอัลตราซาวด์ ได้ผลค่อนข้างแม่นยำ และเป็นวิธีการที่ต้องทำก่อนรับบริการยุติการตั้งครรภ์ -ต้องตรวจที่โรงพยาบาล ซึ่งส่วนใหญ่ต้องฝากท้องก่อนจึงขอรับบริการได้
-ตรวจได้เฉพาะที่คลีนิกที่มีเครื่องอัลตราซาวด์ให้บริการ
การท้อง เป็นภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน  เมื่อร่างกายมีความพร้อมและเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์
แต่ความพร้อมอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน เพราะบางครั้งเป็นท้องที่ไม่ได้ตั้งใจ และไม่ได้คิดว่าจะท้อง
แต่ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมการรู้อายุครรภ์ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น
เพื่อการวางแผนการการท้องและการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อไป
ที่มา : ชีวิตมีทางเลือก
เลิฟแคร์สเตชั่น ♡