คลินิกยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

คำถามก่อนเข้ารับบริการ

ท้องจริงหรือไม่?

ให้ชัวร์ ควรใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ โดยตรวจหลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน 14 วันขึ้นไป ถ้ายังไม่ชัดเจนก็รออีก 7 วัน แล้วตรวจซ้ำอีก

เลือกยุติการตั้งครรภ์ใช่ไหม ?

ปรึกษาคนรอบข้าง และคิดให้รอบด้านว่าจะเลือกไม่ท้องต่อจริงไหม ถ้ายังมืดแปดด้าน
ปรึกษาห้องแชทเลิฟแคร์ หรือโทร 1663

อายุครรภ์เท่าไร ?

จำเป็นมาก เพราะจะบอกได้ว่าเราควรไปรับบริการที่ไหนได้ ยิ่งน้อยยิ่งดี และค่าใช้จ่ายไม่มาก อายุครรภ์นับเป็นสัปดาห์ โดยนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย จนถึงวันนี้เพื่อความชัวร์ ไปอัลตร้าซาวน์จะดีที่สุด

เมื่อไปถึงคลินิก

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์เลิฟแคร์สเตชั่น
สแกน QR-code ของเลิฟแคร์ที่ตั้งไว้ที่คลินิก พร้อมลงข้อมูล อายุ เพศ และจังหวัด

“ผู้รับบริการจากเลิฟแคร์ จะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่คลินิกเป็นพิเศษ”

คลินิกเวชกรรม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)

ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

คลินิกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ (สวท) 10 สาขา

ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

 1. คลินิกวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลคลองตัน
  ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งโรงพยาบาลคลองตันไม่ได้เปิดเวปไซต์ ไม่มีการติดต่อทางอีเมล์ และไม่มีการขายยาทางอินเทอร์เน็ต

รับอายุครรภ์ถึง 24 สัปดาห์ (หรือ ถึง 26 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์)
เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 7:00-19:00 น.
เบอร์ 02-319-2101 ถึง 5 ต่อ 151
เบอร์ 086-734-7874
line : nisa19

 • รายละเอียด ในการให้บริการ
 1. ผู้เคยผ่าท้องคลอด ให้ความช่วยเหลือได้อายุครรภ์ไม่เกิน 16 สัปดาห์
 2. ผู้ที่คลอดบุตรแล้ว ต้องเว้นระยะห่าง 6 เดือน จึงให้บริการได้ หรืออยู่ในดุลยพินิจของแพทย์
 3. ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีพ่อ-แม่ มารับรองโดยต้องมีเอกสารแสดงความสัมพันธ์ (ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ของทั้งผู้รับบริการและผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้รับบริการยังไม่มีบัตรประชาชน ให้นำวุฒิการศึกษาที่มีรูปติดมาแสดง)
 4. ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้อายุมากกว่า 20 ปี เซ็นต์รับรองด้วยพร้อมบัตรประชาชน
 5. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการโรคฉวยโอกาส การให้บริการอยู่ในดุลพินิจของแพทย์
 6. ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว จะไม่ให้บริการเนื่องจากโรงพยาบาลไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลในระหว่างการให้บริการ
 7. ผู้ที่มีการแจ้งความและอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการทางกฏหมาย ทางโรงพยาบาลจะไม่รับบริการ
 8. ผู้ที่มีภาวะต่างๆ ด้านสุขภาพที่เป็นอันตรายต่อการยุติการตั้งครรภ์ แพทย์จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
 9. ผู้รับบริการต่างด้าว ต้องมีเอกสารประจำตัวที่ออกโดยทางราชการไทย เช่น บัตรอนุญาตทำงาน บัตรประจำตัวที่มีเลข 13 หลัก ในกรณีที่ไม่มีเอกสารประจำตัว ต้องมีคนไทยรับรอง (ผู้รับบริการที่เป็นต่างด้าว ควรสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจเพื่อประโยชน์ในการรักษา หากสื่อสารไม่ได้ สามารถมีผู้ติดตาม/ญาติเป็นล่ามแปลภาษาได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการเพิ่มขึ้น)
 • ค่าใช้จ่าย* (โดยประมาณ)

อายุครรภ์ไม่เกิน 8 – 12 สัปดาห์ ประมาณ 4,000 – 5,000 บาท
อายุครรภ์ 12 – 16 สัปดาห์ ประมาณ 5,000 – 8,000 บาท
อายุครรภ์ 16 – 20 สัปดาห์ ประมาณ 10,000 – 15,000 บาท
อายุครรภ์ 21 – 24 สัปดาห์ ประมาณ 10,000 – 15,000 บาท
อายุครรภ์ 25 – 26 สัปดาห์ ประมาณ  20,500  บาท

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์   50  บาท
ค่าตรวจภายใน  200 บาท
ค่าตรวจอัลตร้าซาวน์  500 บาท
ค่าเจาะเลือด  180  บาท (อายุครรภ์ตั้งแต่14 สัปดาห์ขึ้นไป ต้องตรวจเลือดทุกราย)

*เงื่อนไขในการเบิกจ่าย ลด 3,000 บาท*
1.คนไข้ต้องไม่เคยผ่าคลอด
2.คนไข้ต้องไม่มีโรคประจำตัว
3.คนไข้ต้องไม่เคยซื้อยาสอด

หมายเหตุ
1. ในกรณีอายุครรภ์ 12-26 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายรวมการพักฟื้นที่โรงพยาบาลในห้องธรรมดาด้วย
หากผู้รับบริการประสงค์จะพักฟื้นที่ห้องพิเศษ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่กับประเภทของห้องพิเศษ
2.ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงการประมาณเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของของผู้ป่วยด้วย เช่น มีโรคประจำตัว หรือ ตรวจพบพยาธิ หรือมีอาการที่ต้องได้รับการรักษาทันที เป็นต้น ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์

 1. เว็บไซต์ของมูลนิธิไม่แสวงหากำไร

ในกรณีที่เข้าถึงสถานบริการได้ยาก และใช้ในอายุครรภ์น้อยกว่า 9 สัปดาห์

 1. womenonweb.org
 2. https://consult.womenhelp.org/th/get-abortion-pills

ไม่ใช่เว็บไซต์ขายยาด้อยคุณภาพ เพราะ

 • มีบริการซักประวัติออนไลน์เพื่อผ่านเกณฑ์ก่อนการจ่ายยา
 • จ่ายยาในอายุครรภ์น้อยกว่า 9 สัปดาห์ เท่านั้น (เป็นไปตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ที่แนะนำให้ใช้ยาที่บ้านได้ในอายุครรภ์นี้)
 • หลังได้รับยา ผู้ใช้ยาสามารถใช้บริการซักถาม-ติดตามตลอดระยะของการใช้ยา