คลินิกยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

คำถามก่อนเข้ารับบริการ

ท้องจริงหรือไม่?

ให้ชัวร์ ควรใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ โดยตรวจหลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน 14 วันขึ้นไป ถ้ายังไม่ชัดเจนก็รออีก 7 วัน แล้วตรวจซ้ำอีก

เลือกยุติการตั้งครรภ์ใช่ไหม ?

ปรึกษาคนรอบข้าง และคิดให้รอบด้านว่าจะเลือกไม่ท้องต่อจริงไหม ถ้ายังมืดแปดด้าน
ปรึกษาห้องแชทเลิฟแคร์ หรือโทร 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 

อายุครรภ์เท่าไร ?

จำเป็นมาก เพราะจะบอกได้ว่าเราควรไปรับบริการที่ไหนได้ ยิ่งน้อยยิ่งดี และค่าใช้จ่ายไม่มาก อายุครรภ์นับเป็นสัปดาห์ โดยนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย จนถึงวันนี้เพื่อความชัวร์
ไปอัลตร้าซาวด์จะดีที่สุด

เมื่อไปถึงคลินิก

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์เลิฟแคร์สเตชั่น
        

คลินิกเวชกรรม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)

ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

คลินิกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ (สวท) 9 สาขา

ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

คลินิกยุติการตั้งครรภ์เอกชน

ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

 1. คลินิกวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลคลองตัน
  ติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งโรงพยาบาลคลองตันไม่ได้เปิดเวปไซต์ ไม่มีการติดต่อทางอีเมล์ และไม่มีการขายยาทางอินเทอร์เน็ต

รับอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ (หรือ ถึง 26 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์)
เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 7:00-19:00 น.
เบอร์ 02-319-2101 ถึง 5 ต่อ 151 หรือ 172 , 02-318-1779 มือถือ 086-734-7874 , 094-447-9644 Add line:@nisa19  กรณีต่างชาติติดต่อคุณเจนนี่ 082-363-4361 , 094-853-2700

 • รายละเอียด ในการให้บริการ
 1. ผู้เคยผ่าท้องคลอด ให้ความช่วยเหลือได้อายุครรภ์ไม่เกิน 16 สัปดาห์
 2. ผู้ที่คลอดบุตรแล้ว ต้องเว้นระยะห่าง 6 เดือน จึงให้บริการได้ หรืออยู่ในดุลยพินิจของแพทย์
 3. ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีพ่อ-แม่ มารับรองโดยต้องมีเอกสารแสดงความสัมพันธ์ (ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ของทั้งผู้รับบริการและผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้รับบริการยังไม่มีบัตรประชาชน ให้นำวุฒิการศึกษาที่มีรูปติดมาแสดง)
 4. ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้อายุมากกว่า 20 ปี เซ็นต์รับรองด้วยพร้อมบัตรประชาชน
 5. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการโรคฉวยโอกาส การให้บริการอยู่ในดุลพินิจของแพทย์
 6. ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว จะไม่ให้บริการเนื่องจากโรงพยาบาลไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลในระหว่างการให้บริการ
 7. ผู้ที่มีการแจ้งความและอยู่ระหว่างดำเนินกระบวนการทางกฏหมาย ทางโรงพยาบาลจะไม่รับบริการ
 8. ผู้ที่มีภาวะต่างๆ ด้านสุขภาพที่เป็นอันตรายต่อการยุติการตั้งครรภ์ แพทย์จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
 9. ผู้รับบริการต่างด้าว ต้องมีเอกสารประจำตัวที่ออกโดยทางราชการไทย เช่น บัตรอนุญาตทำงาน บัตรประจำตัวที่มีเลข 13 หลัก ในกรณีที่ไม่มีเอกสารประจำตัว ต้องมีคนไทยรับรอง (ผู้รับบริการที่เป็นต่างด้าว ควรสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจเพื่อประโยชน์ในการรักษา หากสื่อสารไม่ได้ สามารถมีผู้ติดตาม/ญาติเป็นล่ามแปลภาษาได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการเพิ่มขึ้น)
 • ค่าใช้จ่ายกรณีใช้ยา
  อายุครรภ์ 4-8  สัปดาห์ ประมาณ 5,500 บาท
  อายุครรภ์ 9-14 สัปดาห์ ประมาณ 9,200 บาท
  อายุครรภ์ 15-16 สัปดาห์ ประมาณ 9,700 บาท
  อายุครรภ์ 17-18 สัปดาห์ ประมาณ 10,700 บาท
  อายุครรภ์ 19 สัปดาห์ ประมาณ 12,200 บาท
  อายุครรภ์ 20-22 สัปดาห์ ประมาณ 13,700 บาท
  อายุครรภ์ 23-24 สัปดาห์  ประมาณ 19,700 บาท
  อายุครรภ์ 25-26 สัปดาห์ ประมาณ 23,700 บาท
 • ค่าใช้จ่ายกรณีใช้เครื่องดูดสุญญากาศ (MVA) ไม่เกิน 8 สัปดาห์ ค่าบริการประมาณ 8,200 บาท

* ยื่นบัตรประชาชน สามารถใช้สิทธิ์สปสช.ลดค่าบริการ 3,000 บาท ทุกกรณี

* กรณีพบพยาธิในช่องคลอด มีค่ารักษาเพิ่มเติม

*มีบริการฝังยาคุมหลังยุติการตั้งครรภ์

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์  50  บาท
ค่าตรวจภายใน   200 บาท
ค่าตรวจอัลตร้าซาวน์  500 บาท
ค่าตรวจเลือด 180  บาท (อายุครรภ์ตั้งแต่14 สัปดาห์ขึ้นไป ต้องตรวจเลือดทุกราย)

***รพ.คลองตัน ไม่มีการขายยาทางเว็บไซต์***

หมายเหตุ
1. ในกรณีอายุครรภ์ 12-26 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายรวมการพักฟื้นที่โรงพยาบาลในห้องธรรมดาด้วย
หากผู้รับบริการประสงค์จะพักฟื้นที่ห้องพิเศษ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่กับประเภทของห้องพิเศษ
2.ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงการประมาณเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วย เช่น มีโรคประจำตัว หรือ ตรวจพบพยาธิ หรือมีอาการที่ต้องได้รับการรักษาทันที เป็นต้น ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์

 1. เว็บไซต์ขององค์กรไม่แสวงผลกำไร
  4.1  เว็บไซต์ www.consult.womenhelp.org/th/get-aborton-pills โดย women help women อายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ โดยใช้ยา มีแพทย์เป็นผู้อนุมัติและให้คำแนะนำตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก วันที่เข้าระบบปรึกษา ต้องมีอายุครรภ์น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ติดต่อทางอีเมล info@womenhepwomen.org เพื่อกรอกข้อมูลให้แพทย์ หรือติดต่อพี่ลูน่า 089-006-3948 เวลา 9.00-17.00 น. หรือ ID LINE : labbitgo บริจาค 75 ยูโร หรือ 2,700 บาท หรือขั้นต่ำ 50 ยูโร (1,800 บาท) ผ่านบัตรเครดิตหรือธนาคาร * เมื่อบริจาคแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปให้แพทย์เพื่อพิจารณาอนุมัติยา และการจัดส่งยาใช้เวลา 10-15 วันทำการ *ให้บริกาปรึกษาออนไลน์ อายุครรภ์น้อยกว่า 10-12 สัปดาห์เท่านั้น *มีการซักประวัติสุขภาพกายและการตัดสินใจออนไลน์อย่างละเอียด *มีบริการปรึกษาหลังได้รับยา โดยผู้ให้การปรึกษาคนไทย

  4.2  www.womenonweb.org   ให้บริการด้วยยายุติการตั้งครรภ์ ไม่เกิน 12 สัปดาห์ โดยมีแพทย์เป็นผู้ อนุมัติการใช้ยา ให้คำแนะนำตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ติดต่อทางอีเมล Info@womenonweb.org  เพื่อกรอกข้อมูลให้แพทย์ ค่าบริการ โดยทำการบริจาคเงิน 70-80 ยูโร หรือ 1,800 บาท โดยใช้บัตรเครดิต หรือ Paypal *เมื่อบริจาคแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปให้แพทย์เพื่อพิจารณาอนุมัติยา และจัดส่งยาให้ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ให้บริการปรึกษาออนไลน์ *ให้บริการอายุครรภ์น้อยกว่า 10-12 สัปดาห์เท่านั้น *มีการซักประวัติสุขภาพกายและการตัดสินใจออนไลน์อย่างละเอียด *มีบริการปรึกษาหลังได้รับยา โดยผู้ให้การปรึกษาคนไทย

5.สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 เวลา 9.00-21.00 น. หรือ FB: 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม https://www.facebook.com/1663telephonecsg/