วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ณ โรงแรมฟูราม่า สีลม กรุงเทพ

 ทาง Bangkok for teen ร่วมกับ Lovecare จัดกิจกรรม

“ดูแลกายใจตัวเองและเพื่อน”

โดยมี “พี่รอนนี่ “

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้คำปรึกษาและสุขภาพจิต