Self Compassion

การให้ความสำคัญกับ ความรู้สึกของตัวเราเองเป็นสิ่งสำคัญ Self Compassion หรือความเมตตาต่อตัวเอง
 
>>> หมายถึงการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเอง โดยไม่คิดโทษตัวเองและเข้าใจว่าการทำผิดพลาดเป็นเรื่องปกติที่สามารถแก้ไขได้ เมื่อมี Self Compassion จะทำให้เรามีมุมมองที่ดีต่อตัวเองและคนรอบข้าง ช่วยลดความเครียด และทำให้ชีวิตมีความสุข >>>