Sand Tray Therapy ทรายบำบัด

เมื่อวันจันทร์ที 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา เลิฟแคร์ชวนเครือข่ายคนทำงานกับวัยรุ่น ทั้งพยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 30 คน จากคลินิก Bangkok Teen Care และคลินิกสุขภาพจิต ของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มาร่วมเรียนรู้  “เทคนิคการเล่นทรายและวัตถุสัญลักษณ์ (ของเล่น) ตามแนวทางการบำบัดในถาดทราย Sand Tray Therapy : เครื่องมือในการเข้าถึงวัยรุ่น” โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ  นักบำบัดในถาดทราย ผ่านการอบรมศิลปะบำบัด Professional Certificate in Creative Arts Therapy และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับทีมงาน

เป็นกิจกรรมที่ใช้ทราย และวัตถุสัญลักษณ์ที่หลากหลาย เช่น ตุ๊กตา ดอกไม้ ก้อนหิน ลูกแก้ว ของเล่น ฯลฯ  มาสร้างเรื่องราวในกระบะทราย คล้ายกับการวาดภาพ โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับโจทย์เป็นหัวข้อต่างๆ  หรือสร้างเรื่องราวได้ตามอิสระ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถมองเห็นเรื่องราว ความคิด ความรู้สึก มุมมองของตนเองที่สะท้อนออกมาในกระบะทราย อีกทั้งยังเป็นการระบายความรู้สึกบางอย่างในจิตใจ ช่วยให้ผ่อนคลายได้มากขึ้น เหมาะกับผู้รับบริการที่พูดน้อยหรือพูดเยอะ หรือพูดลำบาก เล่าเรื่องไม่ปะติดปะต่อ มีบาดแผลทางจิตใจ มีอาการรู้แต่ทำไม่ได้ มีอารมณ์ลึกซึ้ง ยากจะหาคำพูดมาแทนได้  เป็นต้น

การบำบัดในถาดทราย จึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เบื้องต้นกับการให้การปรึกษา ซึ่งจะช่วยให้พี่ๆ ภาคี ได้เข้าถึงวัยรุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไปจนถึงวัยผู้สูงอายุอีกด้วย นับว่าเป็นเครื่องมือที่ดีมากทีเดียว เล่นง่ายๆ เพียงเลือกสิ่งของมา บอกเล่าเรื่องราวของเรา ถ้าใครสนใจ สามารถติดตามได้ที่เพจ “Sand Tray – Play ก็ดี Therapy ก็ได้” ของคุณศุภฤทธิ์ ได้เลยนะคะ