อาหารที่คนท้องห้ามรับประทาน

อาหารไม่สุก อาหารไม่สด
เนื้อสัตว์และไข่ควรจะปรุงสุกในทุกส่วน

อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารที่อุ่นซ้ำ
ผ่านความร้อนไม่ทั่วถึง รวมไปถึงอาหารที่ถูกวางทิ้งไว้นาน ไม่ควรรับประทาน

ปลาบางชนิด
ปลาทูน่า ปลาดาบเงิน ปลากระโทงแทง และปลาฉลาม มีสารปรอทตามธรรมชาติที่อันตรายต่อระบบประสาทที่กำลังพัฒนาของทารกในครรภ์
ปลาที่มีไขมันสูง เช่น ปลาแซลมอน, ปลาเทราต์(trout), ปลาแมคเคอเรล(mackerel), ปลาแฮร์ริ่งหรือปลาเฮอร์ริ่ง(herring) ไม่ควรรับประทานเยอะเกินไป เนื่องจากอาจจะมีสารพิษบางชนิดสะสมอยู่

อาหารหมักดอง
เนื่องจากของหมักดองมีเกลือผสมอยู่จำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นอาหารรสจัด สามารถส่งผลเสียต่อหัวใจและไต นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เป็นแม่เกิดอาการบวมได้ ไม่เหมาะแก่การเป็นอาหารสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์

เนื้อสัตว์พร้อมทาน
ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ปรุงสุกที่แช่เย็นไว้ และเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น ไส้กรอก แฮม แหนม หมูยอ กุนเชียง

ตับบดหรืออาหารประเภทตับ
เนื่องจากตับมีวิตามินเออยู่สูงมากอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้


สลัดมันฝรั่ง
บางครั้งอาจมีเชื้อแบคทีเรียอยู่เป็นจำนวนมาก จึงควรหลีกเลี่ยง

ชะเอมเทศ
ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานรากของชะเอมเทศ เนื่องจาก อาจทำให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรืออาจทำให้เกิดภาวะระดับฮอร์โมนแอลโดสเตอโรน(aldosterone)ในเลือดสูง ซึ่งทำให้เกิดความดันโลหิตสูง และนอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำได้อีกด้วย

ผลไม้บางชนิด
ควรหลีกเลี่ยงการรับประทาน ร็อคเมล่อน(rockmelon) เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า ลิสทีเรีย(Listeria) ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ตั้งครรภ์เกิดอาการอ่อนเพลีย มีไข้ และปวดตามร่างกายได้ นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด แท้งหรือทารกตายระหว่างคลอด ทารกติดเชื้ออย่างรุนแรงในวันแรกหลังจากคลอด ได้อีกด้วย

ผักบางชนิด
ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานถั่วงอก และผักที่ตักจาก salad bar เนื่องจากอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้

อาหารรสจัด เผ็ดจัด เค็มจัดและหวานจัด
ในช่วงตั้งครรภ์ ระบบย่อยอาหารของคุณแม่จะไม่เหมือนเดิม ทำให้ท้องอืดท้องเฟื้อได้ง่าย
การใส่น้ำปลา ใส่เกลือและการรับประทานของหวาน เช่น น้ำอัดลม น้ำเชื่อม อาหารที่ใส่น้ำตาลมาก ล้วนส่งผลเสียต่อร่างกาย จึงควรหลีกเลี่ยง

ผงชูรส
เนื่องจากผงชูรสทำมาจากมันสำปะหลังและกากน้ำตาล ซึ่งมีคุณค่าทางสารอาหารไม่เพียงพอ และนอกจากนั้นมันถูกสังเคราะห์จนกลายเป็นสาร “โมโนโซเดียม กลูตาเมต” ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายมากมายทั้งมะเร็ง ไตวาย ตับอักเสบ ฯลฯ
(ถ้าจำเป็นต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ควรแจ้งทางร้านทุกครั้งว่าไม่ใส่ผงชูรส)

แอลกอฮอล์
ถ้าแม่ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่มีการตั้งครรภ์ หรือในช่วงที่ต้องให้นมบุตร จะส่งผลกระทบระยะยาวต่อทารก โดยสามารถส่งผลให้สมองและอวัยวะต่างๆ ของทารกเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่และเจริญเติบโตช้า และอาจยังส่งผลต่อการเรียนรู้ สมาธิ การสื่อสาร พัฒนาการ และอาจจะส่งผลเสียถึงการทำงานของกล้ามเนื้อ ที่แย่ไปกว่านั้น อาจส่งผลต่อความผิดปกติของลักษณะใบหน้า และสติปัญญาของลูกอีกด้วย

ชา กาแฟ
ชาทำให้ท้องผูก และกาแฟนั้นถ้าดื่มมากเกินไปก็อาจทำให้ใจสั่นและนอนหลับยาก ซึ่งการขับถ่ายที่ดี และการพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคุณแม่และทารกในครรภ์

เครื่องดื่มชูกำลัง
ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเนื่องจาก ในเครื่องดื่มนั้นใส่คาเฟอีนมากเกินไป

วิตามินรวม
อย่ารับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไป เนื่องจากวิตามินเอที่อยู่ในวิตามินรวมที่มากเกินจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

อ้างอิง
กองบรรณาธิการ HD. (17 พฤศจิกายน 2020). ติดเชื้อลิสเตอเรีย (Listeria monocytogenes infection). สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2564 จาก, https://hd.co.th/listeria
ยุวดี วงษ์กระจ่าง และ วสุ ศุภรัตนสิทธิ. (30 มิถุนายน 2558). ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร. สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2564 จาก, https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/270/ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร/
Dumex ฮาร์ท ทู ฮาร์ท คลับ. (ม.ป.ป.). 6 ประเภทอาหารต้องห้ามคนท้องห้ามกิน. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 จาก, https://www.dumex.co.th/articles/Pages/Pregnancy/Pregnancy_Nutrition/which_foods_should_i_avoid_during_pregnancy.aspx?fbclid=IwAR1-8-Xi5Ju9NtAMd-1dSC-keuGFhKurj93fxATB7rbgYp7MhQ36ALziC2w
Foods to avoid in pregnancy. (16 April 2020). In NHS. Retrieved 20 May 2021 from, https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/foods-to-avoid/?fbclid=IwAR24RBhxlj6ydpTIkzgjzjPv-1xQs-FGZtd8v96_E5RX8F88Cs6mF7GUUUI
Foods to avoid when pregnant. (August 2020). In pregnancybirth&baby. Retrieved 20 May 2021 from,https://www.pregnancybirthbaby.org.au/foods-to-avoid-when-pregnant?fbclid=IwAR2o_bXK9uRGykHGc-YynJLgwakJ-Ju4QdYHoR_3zlb08TSyg54yWM-5_R0
Foods to eat or avoid when pregnant. (n.d.). In Food Authority. Retrieved 20 May 2021 from, https://www.foodauthority.nsw.gov.au/consumer/life-events-and-food/pregnancy/foods-to-eat-or-avoid-when-pregnant?fbclid=IwAR3GxTYxygZLP42Q5Di3ZqW2ggXWEU3AFklWHna5U78R3VT0ccg1vmPO8v4

จัดทำโดย
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand)
Content creator
-น.ส.เบญญากร ศิริรจนากร คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Editor
-น.ส.มินนี่ ผดุงเกียรติสกุล คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Infographic
-น.ส.ถูวดี สัลกันสูติ คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล