oral sex จะเสี่ยงติดเชื้อไหม?

Q: พี่เลิฟแคร์คะ มีอาการเจ็บคอ คอแดง มีแผลร้อนใน แต่ไม่มีไข้นะคะ อยากรู้ว่าทำ oral sex ได้ไหม จะติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือเปล่าคะ?

 

A: พี่เลิฟแคร์ขอตอบเลยว่า …ปัจจัยเสี่ยงต่อการรับเชื้อ HIV คือ การที่มีช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกาย ช่องทางการเข้าสู่ร่างกายไม่จำเป็นว่าจะต้องเแป็นแผลเปิด การอักเสบของอวัยวะในร่างกายตามเยื่อบุต่างๆที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อ เชื้อจะสามารถไปจับกับเม็ดเลือดขาวบริเวณที่มีการอักเสบได้และเม็ดเลือดขาวจะเป็นตัวพาเชื้อเข้าสู่ร่างกาย อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่สัมผัสด้วย (หลั่งในปากจึงมีความเสี่ยง) ไม่ว่าจะเป็น HIV หนองในหรือซิฟิลิส