กติกาและเงื่อนไขในการประกวด

“Lovecare Young Creative Contest 2018”

1. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 25 ปี
2. การประกวดสามารถแข่งขันได้ตั้งแต่ 1 – 2 คน จะเป็นเดี่ยวหรือทีมก็ได้ (1คน/ทีม เลือกได้ 1 ประเภท)
3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเลือกประเภทของผลงานที่จะร่วมประกวดมา 1 รูปแบบ จากรูปแบบผลงานที่จะนำ   เสนอจะมี 4 รูปแบบด้วยกัน คือ
– Clip VDO
– บทความ
– Info graphic
– Motion graphic
ซึ่งการประกวดแต่ละประเภทจะแยกหมวดหมู่ในการแข่งขันด้วย
4. ใบสมัครจากผู้เข้าประกวดจะถูกคัดออกมาประเภทละ 4 ทีม เพื่อจัดอบรมเพิ่มเติมในหัวข้อ “การป้องกันท้องในวัยรุ่น” และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “เว็บไซต์เลิฟแคร์สเตชั่น”
5. หลังเสร็จการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม ผู้ประกวดสามารถผลิตผลงานและเริ่มดำเนินงานตามแผนที่ตนได้วางแผนไว้
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากตรวจสอบพบคณะผู้จัดจะขอตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ
7. ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดมาก่อน
8. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางหน่วยงาน
9. การส่งผลงานเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมประกวดตกลงปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุด
11. ผู้เข้าร่วมและมีผลงานดี อาจได้รับการพิจารณาเพื่อสนับสนุนให้จัดทำสื่อกับ lovecarestation อย่างต่อเนื่อง

วิธีร่วมกิจกรรม

1. ผู้ทึ่เข้าร่วมประกวด “Lovecare Young Creative Contest 2018” สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 28 กันยายน 2561
2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกรอบแรก ประเภทละ 4 ทีม วันที่ 2 กันยายน 2561
3. จัดอบรมเพิ่มเติม ““การป้องกันท้องในวัยรุ่น” และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “เว็บไซต์เลิฟแคร์สเตชั่น” 13 ตุลาคม 2561 (วิธีการจัดอบรมจะประสานกับทีมที่ผ่านการคัดเลือก)
4. ผู้ทึ่เข้าร่วมประกวดจัดทำผลงาน “Lovecare Young Creative Contest 2018” ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม – 28 ตุลาคม 2561
5. ประกาศผลรางวัล วันที่ 31 เดือนตุลาคม 2561 ทางเพจ Facebook: Lovecare Station
6.ผู้ชนะจะได้รับรางวัลดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท ประเภทละ 1 รางวัล จำนวน 4 รางวัล
– รางวัลชมเชย 2,000 บาท ประเภทละ 3 รางวัล จำนวน 12 รางวัล
ติดต่อสอบได้ที่ 02 653 7563 5 หรือ เฟสบุ๊คแฟนเพจ  Lovecare Station