อายุ18 ตั้งครรภ์

Pachraporn ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

อายุ18 ตั้งครรภ์ ท้องไม่พร้อม จะยุติการตั้งครรภ์ ต้องให้พ่อแม่ มาด้วยไหม

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

อายุ 18 บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมาย คุณสามารถเดินไปรับบริการได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ปกครองค่ะ