หลั่งในวันที่ประจำเดือนหมด

บีเกล ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ประจำเดือนหมด18 แฟนหลั่งในวันที่ประจำเดือนหมด พอมาวันที่19แฟนหลั่งในอีก จะมีโอกาสตั้งครรภ์ไหมคะ (ปกติประจำเดือนมาไม่ตรง แต่มาทุกเดือนค่ะ)

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ช่วงที่เป็นประจำเดือน ๗ วัน รังไข่ยังไม่ปล่อยไข่ ถือเป็นระยะปลอดภัย พสพ.ที่ไม่สวมถุงยางไม่เสี่ยงท้อง แต่พลาดได้ง่ายมากโดยเฉพาะกลุ่มที่เมนส์มาไม่สม่ำเสมอ ไม่แนะนำ การหลั่งนอกก้ไม่ปลอดภัย ระหว่างที่สอดใส่เข้าๆออกๆ น้ำอสุจิมีการเคลื่อนตัวเข้าช่องคลอดแล้ว ถึงจะไม่มากเท่าการหลั่งแต่ก็มีอสุจิอยู่
ที่สำคัญคุณมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้ชายจะอั้นการหลั่งได้เบ็ดเสร็จทุกครั้ง อย่าเอาความปลอดภัยของตัวเองไปอยู่ในมือคนอื่นที่เราควบคุมไมไ่ด้เลย ถ้าทำก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้