หยุดยาคุม แล้วประจำเดือนเดือนถัดไปยังไม่มา

ny ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

หนูกินยาคุมมา 5 เดือน ประจำเดือนมาปกติทุกเดือน แล้วเดือนพฤษภาคม หนูได้หยุดกินยาคุม แล้วมีเพศสัมพันธ์ไป 2 ครั้ง ใส่ถุงทุกครั้งและเช็คทุกครั้ง แต่ประจำเดือนของรอบเดือนนี้ยังไม่มา สาเหตุที่ประจำเดือนยังไม่มาเกิดจากการหยุดยาคุม ได้หรือไม่คะ 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

เป็นไปได้ค่ะ หากว่าประจำเดือนคุณมาไม่สม่ำเสมออยู่ก่อน การกินยาคุมรายเดือนเป็นการปรับฮอร์โมนไปในตัวนอกจากการคุมกำเนิด หากว่าเบื่อกินยาคุม จะไม่กินก็ได้ มาใช้การคุมด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. ไม่สวมไม่ได้เพราะยิ่งเมนส์มาไม่สม่ำเสมอ ยิ่งคาดการณ์ยากว่ามีการตกไข่เมื่อไหร่