มีค่ายาไหม

สุพัตรา ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว
1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

ค่ายาอะไรคะ โปรดให้รายละเอียดในคำถามมากกว่านี้ค่ะ