ท้องไหม

จาน ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

หนูมีอาการเหมือนคนท้องหนูจะท้องมั้ย

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ไม่ใส่ถุงแตกนอก ประจำเดือนไม่มา 2 เดือนกว่า แต่ประจำเดือนมาแบบนี้ตลอด จะท้องมั้ยคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ชบา ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ประจอเดือนมาวันที่18-23แล้วมีเพศสัมพันธ์วันที่26กับวันที่28 แล้วแตกนอกจากนั้นก็เอามาใส่ต่อเรื่อยๆ อยากทราบว่ามีโอกาสท้องไหม

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ผัก ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหลั่งในช่วงวันที่9สิงหา ตอนนี้วันที่2 กย เมนส์ยังไม่มา แต่มีเมนสฺขาวเรื่อยๆ ระยะเวลาเมนส์มาแต่ละเดือนก็จะไม่สม่ำเสมอ ไม่ตรง  ช่วงกลายเดือนสิงหาได้ลองทางอาหารเสริม เหี่ยวกับมะพร้าวสกัดเย็นด้วย ไม่รู้จะเกี่ยวต่อรถบบฮอร์โมนไหม อยากทราบว่ากรณีนี้เสี่ยงท้องไหมคะ 
 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Bieby ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟนวันที่ 22 กรกฎาคม แล้ววันที่ 23 กรกฎาเป็นประจำเดือน หลังจากนั้นประมาณวันที่ 11 สิงหาคม มีเลือดสีน้ำตาลออกมาประมาณ 2-3 วัน แล้วหยุด ตอนนี้ผ่านวันที่ 23 สิงหาคม (ที่ควรจะเป็นประจำเดือน) มาจนถึงวันนี้ (28สิงหาคม) ประจำเดือนยังไม่มา และมีอาการเหนื่อยเพลียเป็นบางครั้ง แต่เจ็บคัดเต้านมและหัวนมมากค่ะ  มีโอกาสท้องไหมคะ 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Prc ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ถ้าท้องแล้วประจำเดือนยังมาได้ไหม

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Jasda ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีเพศสัมพันธ์วันที่9 และวันที่10-15ประจำเดือนมาปกติ มาวันที่21-26มีน้ำใสๆเหมือนครีมไหลมา ท้องไหม เกิดจากอะไร

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

I want you ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

พี่คะหนูมี พสม กับแฟนแบบสวมถุงยางวันที่ 15 เมษา ปรากฎว่าพอแฟนหนูเสร็จ ถอดออกมาดูถุงยางขาดค่ะ วันที่ 16 เมษาหนูเลยซื้อยาคุม ฉฉ มาทาน ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา เมื่อวันที่ 2 พค หนูลองซื้อที่ตรวจมาตรวจ มันขึ้น 1 ขีด แต่หนูอ่านผลตอน 1 นาที หนูไม่ได้รอครบ 5 นาที แบบนี้ผลตรวจชัวร์ไหมคะ หรือต้องลองตรวจใหม่แล้วรอ 5 นาที

รอบเดือนคนั้งสุดท้ายหนูคือ 7 เมษาค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

วีนา ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟนล่าสุด 26 เมษา ใส่ถุงยาง หลั่งนอก เดือนมีนากินยาคุมฉุกเฉิน ทำให้ประจำเดือนมาก่อนปกติ5วัน วันที่10-14เมษา ยาตุมฉุกเฉินทำให้ประจำเดือนเดือนพฤษภาคมเลื่อนเกี่ยวหรือไม่ และบอกกับกังวล เครียด นอนตี3ทุกวัน
ประจำเดือนต้องมาตอนไหน และ ตรวจครรภ์ได้เลยหรือไม่

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

พัสวี ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟนตอนมีประจำเดือนแต่กินยาคุมแอนนาแบบ28เม็ดในช่วงเม็ดสีขาวที่5อยากทราบว่าจะท้องไหมคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Rain ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ประจำเดือนล่าสุดมาประมาณวันที่4 มีนาคม แล้วภายในเดือนมีนาคม มีเลือดออกกระปริปกระปอยในวันที่22มีนาคม มา2วัน วันแรกจางๆ วันที่2เหมือนประจำเดือนปกติแต่สีจางๆ ตามจริงแล้วประจำเดือนของเมษายน จะมาช่วงต้นเดือนเมษา แต่ยังไม่มา พอลองตรวจก็ขึ้น1ขีด สงสัยว่า เลือดที่ออกมาวันที่22มีนา เป็นประจำเดือนของเดือนเมษาไหม หรือต้องรอสิ้นเดือนเมษาถึงตรวจอีกที เผื่อมาช้า

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Poy ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

เรากับแฟนช่วยกันโดยใช่นิ้วทั้งคู่ค่ะแต่เราไม่มั่นใจว่าตอนแฟนช่วยเราเค้ามีน้ำใสๆของเค้าที่ไม่ใช่อสุจิเลอะนิ้วไหม ที่มันจะออกมาก่อนแต่ไม่ใช่น้ำอสุจิอ่ะค่ะ แบบนี้เรามีโอกาสท้องไหมคะ ไม่ได้สอดใส่เลยค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

P ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีเพศสัมพันธ์ 2 ครั้ง ใส่ถุงยางทุกครั้ง มีอาการเจ็บหน้าอกแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเจ็บมากรู้สึกเป็นก้อนๆ ประจำเดือนไม่มา2วันแล้ว มีโอกาสทองไหมคะ
 
 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ขอคำแนะนำค่ะ ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

สอบถามค่ะ เรามีอะไรกับแฟนเราโดยใส่ถุงยางก่อนสอดใส่ทุกครั้ง
โดยวันที่มีพสพ.กับแฟนคือวันที่ 31 มค และ 20 21 กพ
รอบประจำเดือนก่อนหน้าเป็นแบบนี้ค่ะ
26 พย 63 // 24 ธค 63 // 25 มค 64 แต่วันนี้ 27 กพ แล้วประจำเดือนยังไม่มา
และเรามีอาการหน่วงท้องน้อยมาประมาณ 3 วันแล้ว และมีเหมือนตกขาวออกมาเล็กน้อย เราเสี่ยงตั้งครรภ์มั้ยคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Neeett ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

เมนส์มาวันที่24-28ธันวาพอดีมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคืนวันที่31ธันวาประมานเที่ยงคืนค่ะ แต่หลั่งนอกไม่ได้ใส่ถุงยางแฟนสอดใส่ไม่ลึกค่ะ แล้วกินยาคุมฉุกเฉินวันที่1ตอนประมานบ่าย3 กินพร้อมกัน2เม็ดค่ะ จากนั้น6วันก็มีเลือดประมาน2-3วันค่ะและเจ็บนม แล้วก็เจ็บนมมาเรื่อยๆ ประมานวันที่18มีอาการท้องอืด เจ็บนม ปวดหลัง ปวดท้อง ปวดหัว ตกขาวเยอะค่ะ จนถึงวันนี้วันที่23
1อยากทราบว่าจะท้องไหมคะ ตอนนี้เครียดมาก 
2เป็นผลข้างเคียงจากยาคุมฉุกเฉินรึเปล่าคะ
3ยาคุมฉุกเฉินจะมีผลข้างเคียงกับร่างกายนานแค่ไหนคะ
 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

honey ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ตอนนี้ทานยาคุมรายเดือนแบบ21เม็ด แผงที่3แล้วค่ะ เดือนธันวานี้มี พสพ.กับแฟนบ่อย ช่วงต้นเดือนสวมถุงยางค่ะแต่ช่วงหลังๆมาไม่ค่อยได้สวมถุงยาง แต่แฟนไม่เคยหลั่งในทุกรอบทุกครั้งที่มีพสพ.ค่ะ แล้วสองสามวันมานี้มีอาการมวนๆท้อง เจ็บนม บางครั้งรู้สึกจะอ้วกแต่ไม่อ้วกค่ะ แบบนี้จะท้องมั้ยคะ   
ขอบคุณค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Mimi ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ปกติกินยาคุมแบบ21เม็ด…..ล่าสุดยาหมดวันที่16…..แล้ววันที่16-19มี พสพ.กับแฟนทุกวันมีหลายครั้งและหลั่งในทุกครั้ง…วันที่20ประจำเดือนมา…..วันที่24ต้องเริ่มกินยาแผงใหม่….แต่ร้านขายยาคุมหมด(jp )ถ้าไม่กินต่อเนื่องจะมีสิทธิ์ท้องไหม…เสี่ยงไหมคะ??

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

เอ ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

คือมีเพศสัมพันวันที่29ไมาได้ใส่ถุงแต่ไม่เสร็จทำเเปปเดียว ไม่ได้กินยาคลุม หลังจากนั้นเดือนต่อมาวันที่12ธันวาประจำเดือนมา แต่พอประจำเดือนหมดมีอาการปวดหละงมึนหัวท้องอืดจะท้องไหมคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

a ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

คือว่าแบบ มาช้า10วันแล้วครับ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มาเลย แล้วก็เริ่มแบบมีเส้นเลือดจางๆขึ้นที่บริเวณนมครับ หัวนมชอบตั้งเวลาเอามือไปเล่น หรือไปจับนมหลายๆครั้ง แบบนี้มีโอกาสท้องไหมครับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

หมู ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ผมได้มีอะไรกับแฟนในวันที่11หลังจากมีอะไรกันเสร็จผ่านไปไม่ถึง1ชั่วโมงผมได้พาแฟนไปกินยาคุมฉุบเฉินแล้วจาวันที่16-19แฟนผมได้มีเลือดไหลมาแบบกระปริบกระปรอยไหลแบบไม่เยอะพอหลังจากที่หายแฟนผมได้มีอาการปวดหลังและมีอาการปวดท้องน้อยซ้ายขวาเป็นแบบเป็นๆหายๆและในวันที่29-30แฟนผมมีเหมือนคนเมนต์จะมาและมีอาการหงุดหงิดง่ายและทุกๆวันที่1ของทุกเดือนเป็นวันที่เมนต์แฟนผมจะมาแต่เมนต์กับไม่มาและเมนต์์์แฟนผมไม่มาจนถึงวันที่4ครับและแฟนผมได้มีตกขาวแบบขุ่นๆแบบแป้งเปียกครับมีตั้งแต่วันที่26มียาวถึง3วันแล้วก็หายและมีอีทีวันที่2ถึง4ครับแต่มีแบบไม่มากครับผมอยากรู้ว่าแฟนผมจะท้องมั้ยครับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Year ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

1.มีอะไรกับแฟนแบบใส่ถุงยางแต่ไม่เสร็จ แล้วแฟนก็ถอดถุงยางออกแล้วมีเลือดติดถุงยางมา อยากทราบว่าเป็นเลือดประจำเดือนติดค้างรึป่าว(เป็นประจำเดือนรอบล่าสุด 12 วันที่แล้ว)
2. พอแฟนถอดถุงยางออกก็สอดใส่เข้ามาอีกครั้งนึง แบบลึกๆ อยากทราบว่ามีโอกาสท้องมากน้อยแค่ไหนคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Gh ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับเเฟนประมาณ20ปลายๆถุงยางเเตกเเต่ยังไม่เสร็จค่ะเลยกินยาคุมฉุกเฉินไปเดือนกันยายนพอต้นเดือนมีเลือกออกค่ะ น่าจะผลข้างเคียงเพราะมาเเค่2วัน พอวันที่16ก็มีเลือดออกมาเเต่ครั้งนี้มา4วันใช่เลือประจำเดือนไหมคะ ตรวจครรภ์ ไปหลังจากมีเพศสัมพันธ์14วัน เเละ18วัน เเละหลัง จากที่นั้นอีกครั้ง เเละตรวจอีกที วันที่1ค่ะหลังจากมีอะไรไป1เดือน   ก็พบเเค่1ขีดคือ ช่วงตรวจมีกินยาฆ่า เชื้อ ยากระเพาะยาเเก้ปวดค่ะ เเละยาถ่าย พยาธิไป  ยาพวกนี้ทำให้ผลเปลี่ยนไหมคะ  เเล้วผลตรวจเเน่นนอนเเล้วใช่ไหมคะ ขอบคุณล่วงหน่าต่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Test ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

มีอะไรรอบแรกกับแฟน วันนี้ รอบแรกปกติ (ใส่ถุง ล้างอวัยวะเพศด้วยน้ำ)
รอบ 2 อีกรอบ ใส่ถุง แต่ทำไปสักพักนึง จะเปลี่ยนถุง ไม่ได้ล้าง แต่เดินลงไปข้างล่างบ้าน กว่าจะขึ้นมาทำอีกรอบก็ประมาณ 2-3 นาที ตอนกำลังใส่ถุงที่ 3 มือเผลอไปจับ ตรงประมาณกลางๆ ของอวัยวะเพศ ระหว่างกำลังรูดถุงยางลง (นิ้วชี้กับนิ้วโป้ง) แค่นิดหน่อย กังวลว่าจะมีโอกาสที่อสุจิจะยังอยู่เพราะไม่ได้ล้างออกมั้ย หรือ ติดไปกับถุงยางมั้ย ขอคำแนะนำ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Meennnn ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ปกติ​ยาคุม​ต้อง​หมด​23
แต่เรากินหมด22
ไม่รู้​ว่ายาหายรึกินเกินแต่ไม่น่าลืม
นี่เมนส์​ก็​ยัง​ไม่​มาท้องรึป่าวคะถ้าท้องเราไม่พร้อมจริงๆ​

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

คนดี ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

สวัสดีค่ะคุณหมอ พอดีเดือนที่แล้วประจำเดือนมาวันที่16สิงหาคม และมีอะไรกับแฟนวันที่30กันยายนโดยไม่มีการสอดใส่แม้แต่นิดเดียวค่ะแต่ใช้นิ้วกัน พอมาวันที้10กันยายนก็ได้มีอะไรแบบเดิมค่ะคือไม่มีการสอดใส่ใดๆแต่ก็ใช้นิ้วและพอมาวันที่15กันยายนก็มีอะไรแบบเดิมค่ะไม่มีการสอดใส่ใดๆใช้แต่นิ้ว แต่พอมาเดือนนี้ประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะ กังวลว่าจะท้องไหมค่ะจากเหตุการณ์ที่เล่าไปข้างต้น เพราะเดือนที่แล้วรอบเดือน32วันค่ะ ถ้าตามกำหนดเดือนนี้ต้องมาแล้วใช่ไหมค่ะ กังวลว่าแบบที่เล่าไปจะท้องไหมค่ะ เพราะประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

คนสวย555 ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
  1. พี่คะคือหนูมีอะไรกับเเฟนวันที่13กรกฎาคม​ เเค่ถูด้านนอกคะเเต่พอวันที่22​ กรกฎาคม​ มีอะไรกับเเฟนอีกเเต่ประจำเดือนมา26-28​ กรกฎาคม​ เดือนถัดมาเมนหนูไม่มาหนูเลนกินยาสตรีคะเเล้วเมนมาวันที่26คะวันเเรกมามากวันที่2-4มากระปิกระปรอยคะ​ เเบบนี้ท้องไหมคะ

(หนูมีอาการอาเจียนด้วยคะเพราะเครียดว่าท้อง)​

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Nnnnkk ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

ประจำเดือนมาวันแรก 1 ส.ค. มีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งในวันที่ 9 ส.ค. หลังจากนั่นกินยาคุมฉุกเฉินภายใน 12 ชม. มีเลือดออกสีน้ำตาลเข้มถึงดำ 15ส.ค. -16ส.ค. ออกมาเพียงเล็กน้อย เป็นคราบติด กกน. ซึ่งตรงกับวันไข่ตกพอดี จะท้องไหมคะ แล้วเลือดออกเกิดจากอะไร ถ้าเป็นเลือดประจำเดือน แล้วประจำเดือนจะอีกรอบถัดไปตอนไหนคะ 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

sp ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

. ปกติปจด.มาวันที่27มิย แล้วมีพสพ. กับแฟนต้นเดือนกค. ป้องกันใส่ถุงยาง แต่มาเช็กแล้วรั่วตรงโคน จึงกินยาคุมฉุกเฉินไป จนตอนนี้เดือนสค. ประจำเดือนยังไม่มา ตรวจแล้วเมื่อวันที่3ขึ้นขีดเดียว  แบบนี้เป็นเพราะอะไรคะ จะท้องไหม ต้องตรวจซ้ำไหม

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

กังฟู ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

มีเพศสัมพันธ์กับแฟน วันที่ 22 กค 63  ไม่ได้ป้องกัน แฟนมีประจำเดือน 13-17 กค 63  หลังจากมีเพศสัมพันธ์ 4 ชม.ต่อมา ก็กินยาคุมฉุกเฉินไป หลังจากนั้นไม่เลือดออก แล้ววันที่ 8 สค 63 ได้ตรวจการตั้งครรภ์แบบปัสสวะ ผลขึ้น 1 ขีด ก่อน ประจำเดือนมา 1 วัน ประจำเดือนของแฟนจะต้องมาวันที่ 9 สค 63 แต่ยังไม่มาเลยครับ มีอาการเหมือนจะเป็นประจำเดือน แต่ก็ไม่มา
อยากทราบว่า
1 ช่วงที่มีเพศสัมพันธ์อยู่ในช่วงตกไข่ไหม (แฟนมีรอบประจำเดือน 27วัน )
2 ที่ตรวจตั้งครรภ์ไป ผมเชื่อถือได้ไหมครับ เพราะว่า ตรวจ หลังมีเพศสัมพันธ์ 18 วัน
3 ที่ ประจำเดือนยังไม่มาเพราะยาคุมฉุกเฉินรึป่าวครับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ชา ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

มีตกขาวมากกว่าปกติ ปจด.มาช้า(ตอนนี้เข้าวันที่27) มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกันในวันที่16-17ของเดือนนับตั้งแต่วันแรกของประจำเดือน

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

คนดี ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

อาการเจ็บหัวนมเกิดจากอะไร พอทราบไหมค่ะคุณพยาบาลมีความกังวล

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

คนดี ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

อาการเจ็บหัวนมเกิดจากอะไร พอทราบไหมค่ะคุณพยาบาลมีความกังวล

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ส้ม ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟนก่อนมีประจำเดือนมาประมาณ 5 วัน แต่ไม่ได้ใส่ถุง สอดใส่4-5 ที แต่ไม่เสร็จ และไม่ได้กินยาคุม จะท้องไหมคะ 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Bee ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

อาการปกติทุกอย่างมีตกขาวแต่รอบเดือนยังไม่มามีอาการปวดท้องแบบปวดๆหายๆ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Taii ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

มี พสพ ช่วงระยะตกไข่ ครั้งเดียวหลั่งใน มีโอกาสท้องกี่เปอร์เซ็นต์

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

จีจี้ ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟนหลังประจำเดือนหมด1วัน แบบไม่ใส่ถุงยาง พอเสร็จจากนั้น2ชั่วโมง ซื้อยาคุมฉุกเฉินกินแล้วผ่านไป2วัน มีเลือดออกมาเป็นก้อนๆสีจางๆแล้วเลือดมา2วันแล้วก็หมดทั้งๆที่ประจำเดือนพึ่งหมดไป1อาทิตย์อย่างนี้จะท้องไหมค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

เตย ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟนหลังหมดประจำเดือน1แบบไม่ได้ใส่ถุงแตกนอกแล้วครบ7วันนี้เดือนออดมา2วัยแล้วหายไปอย่างนี้ท้องไหมค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Jojo ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

ทำแท้งครรภ์อายุ่ไม่เกิน12สัปดาห์มีผลเสียอะไรมั้ยครับ มีผลกระทบต่อการตั่งครรภ์ครั้งต่อไปมั้ย

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Emma ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

คือวันที่12 มีอะไรกับแฟนไม่ได้ป้องกันเลยกินยาคุมฉุกเฉินวันที่13   แต่วันที่15ก็มีอะไรกันไม่ได้ป้องกันอีกแต่ไม่ได้กินยาคุมฉุกเฉินคือปล่อยเลย   แต่วันนี้วันที่18  มีเลือดออกจางๆ คืออะไรค่ะจะท้องไหม

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Emma ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

คือก่อนหน้านี้มีอะไรกับแฟนไม่ได้ป้องกันเลยกินยาคุมฉุกเฉินไป  แต่ผ่านมาอีก2วันก็มีอะไรกันไม่ได้ป้องกันอีก   แต่วันนี้มีเลือดออกคืออะไรค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Jojo ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

ปวดท้องเหนือสะดือ มีความเกี่ยวข้องกับการที่จะตั่งครรภ์มั้ยครับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Jojo ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

น้ำที่ออกมาตอนยังไม่เสร็จจากอวัยวะเพศของผช. ถ้านำมือไปสัมผัสแล้วนำไปแหย่ในช่องคลอดของผญ.แต่ไม่ลึก จะท้องมั้ยครับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Ploy ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

สวัสดีคะ ประจำเดือนมาวันที่6 มิถุนา ได้มีพสพ กับแฟน โดยการหลั่งนอก วันที26/06/
จนถึงวันนี้ ประจำเดือนยังไม่มา วันที่11 /07 ได้ซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจ ขึ้น1ขีด อยากสอบถามว่า 2 อาทิตย์สามารถรุ้ผลได้แน่ชัดยังค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

same ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ คือประจำเดือนหนูมาวันที่27แล้วพึ่งหมดไปวันที่30 มิ.ย.  แล้วมีเพศสัมพันกับแฟนวันที่3 กค. แต่ใส่ถุงยางนะคะ แต่พอมาเช็คดูแล้วมันมีรอยรั่วตรงโคนอะค่ะ แต่หนูกินยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว แบบนี้มีโอกาสท้องไหมค่ะ 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Gueen You ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

มือเเฟนเปื้อนน้ำอสุจิ เเล้วเเฟนเอามาเเหย่กับน้องสาวเรา หลังหมดประจำเดือน3วัน จะท้องไหมคะ? กลัวมากเลยคะ กังวลสุดๆ
(ประจำเดือนมาวันที่12-18มิถุนายน)

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

bon o bon ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

เราช่วยเเฟน เเฟนปล่อยในปากจากนั้นเราค่ายบนกระดาษทิชชู จากนั้นเเฟนก็เอากระดาษทิชชูนี้ไปทิ้งให้ก็คือน้ำอสุจิก็โดนมือเเฟนเหมือนกัน เเฟนบอกว่าไปล้างเเล้ว ถ้าสมมุติส่าเเฟนเเค่ล้างกับน้ำเปล่าไม่ได้ใช้สบู่ เเล้วหลังจากนั้นเเฟนก็เอานิ้วมาเเหย่น้องสาวเราจะท้องไหม 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

bon o bon ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

อยากทราบตามคำถามเลยค่ะ ช่วยตอบเป็นข้อๆได้ไหมคะ
1.การที่เมนส์มามันบ่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยไหมคะว่าจะไม่ท้องเเล้ว (คือมา7วันทั้งหมด ตั้งเเต่วันที่12-18 มิถุนายนค่ะ)
2.ช่วงมาเมนส์รู้สึกว่าปานนมยิ่งคล้ำกว่าก่อนๆ เป็นฮอร์โมนในช่วงของการมาเมนส์หรือเปล่าคะ หรือเพราะเรากังวลเกินไปเลยทำให้คิดไปเอง อาการนี้มารู้สึกหลังๆตอนเมนส์จะหมดอ่าค่ะ
3.ทุกครั้งที่มี พสพ. เเฟนจะสวมใส่ถุงยางตลอด ยกเว้นเเค่ตอนที่มีการถู่ไถ่กันภายนอกจะไม่มีการใส่บ้างไม่ใส่บ้าง เเต่เฉพาะตอนถู่ไถ่กันภายนอกนะคะ เเต่เมื่อมี พสพ.กันก็จะสวมถุงยางทุกครั้ง จะเสี่ยงท้องไหมคะ
 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

bon o bon ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

ประจำเดือนมาเเสดงว่าไม่ท้องเเล้วใช่ไหมคะ
คือมาวันที่ 12ออกเยอะมากใช้ผ้าอนามัยเเผ่นใหญ่ของกลางคืนใช้วันล่ะ2-3เเผ่น หลังๆมานี้ออกน้อยล่ะ จนถึงวันนี้วันที่16ก็ยังมีเเต่มีน้อยมากเเล้ว ใช้ประจำเดือนไหมคะ  ปกติก่อนที่ไม่ได้เริ่มกินยาคุมฉุกเฉินประจำเดือนจะมาอย่างน้อย7-8วัน เเต่พอได้เริ่มกินยาคุมฉุกเฉินประจำเดือนมาระยะสั้นยังงี้ อยากทราบว่านี้ใช้ประจำเดือนหรือเปล่าค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Honny ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

สอบถามค่ะ มีพสพกับแฟนวันที่ 24 พ.ค. แล้วหลั่งในค่ะ น่าจะช่วงไข่ตก เพราะมีตกขาวเป็นมูกใสๆเหนียวๆ  (ปจดมาเมื่อวันที่ 9 พ.ค.) แต่เดือนนี้ปจดยังไม่มา ซื้อที่ตรวจมาตรวจเมื่อวานขึ้น1ขีด (นับจากที่มีพสพ 17วัน) แบบนี้จะมีโอกาสท้องไหมคะเพราะไม่ได้คุมกำเนิด พอดีแฟนอยากมีลูกค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

bubu ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

 การที่เราช่วยเเฟนจนเเฟนเสร็จ(ช่วยด้วยมือนะคะ ไม่ได้มีการสอดใส่เเต่อย่างใด)เเล้วอสุจิออกมาโดนมือนิดหน่อย จากนั้นก็รีบไปล้างด้วยน้ำประปาค่ะไม่ได้สบู่ เเล้วก็ตอนอสุจิออกมาคือเเฟนปล่อยในปากเราเราก็ไปคายทิ้งพร้อมกับล้างมือที่โดนไปด้วยค่ะ 
อยากทราบว่า
1.การที่อสุจิโดนมือเเล้วรีบไปล้างออกด้วยน้ำประปาเเต่ไม่ได้สบู่ด้วย จากนั้นเราก็ขับรถกลับบ้านไป ขับมอเตอร์ไซต์ค่ะ(ประมาณ20-30นาทีมั้งคะขับรถถึงบ้าน) ถึงบ้านก็เข้าห้องน้ำเเล้วเอามือไปล้างน้องสาวหลังทำธุระเสร็จ นึกขึ้นได้ว่าลืมล้างมือด้วยสบู่ จะท้องไหมคะ?
2.ถ้าเผลอกลืนน้ำอสุจิลงไปจะไม่ท้องใช่ไหมคะ?
3.ตอนเเฟนหลั่งน้ำอสุจิออกนั้นเหมือนเเฟนจะทำอสุจิโดนเสื้อเราด้วยเเล้วรีบกลับไปซัก การที่อสุจิเลอะเสื้อผ้า เเล้วมันซึมเข้าผิวหนังจะเสี่ยงท้องไหมคะ?

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

บอย ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

อยากถามว่า ไม่มีเพศสัมพันธ์กัน แต่ใช้นิ้วช่วย แต่ก่อนใช่นิ่วช่วย ได้มีการไปจับน้ำหล่อลื่นเพศชาย แต่ตอนล่วงไปไม่ได้ล่วงเข้าไปลึกถึงช่องคลอด แต่แค่อยู่ปลายด้านนอกจะท้องไหม

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ใด๋ ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

หลังจากกินยาคุมฉุกเฉินได้7วัน เลือดออกจากช่องคลอดแบบกระปริบกระปรอย แล้วประจำเดือนจะมีอีกเมื่อไหร่คะ
แล้วหนูจะท้องไหม

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ชมพู ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

สวัสดีคะ หนูไม่ได้มีเพศสัมพันราวๆ 1-2 เดือนได้แล้วคะ ปกติเมนก็ไม่ได้มาตรงวันมากนัก เดือนที่แล้ว 6-10 เดือนนี้ยังไม่มาเลยคะ แต่ตอนนี้รู้สึกปวดเนื้อตัวไปหมด เวียนๆหัว ปวดท้องเหมือนหิวข้าว ฉี่บ่อยนิดหน่อย จะท้องไหมคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

เอ ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

คือผมมีอะไรกับแฟนวันที่ 31 แต่แฟนจะเมนมาทุดวันที่ 8 9 โดยมีการหลังนอกและพอจะมีอะไรรอบที่ 2 แฟนก็มีการออรัลเซ็กให้ก่อนที่จะมี พสพ แต่เลยมา 3 วันแล้วเมนยังไม่มาซื้อที่ตรวจมาตรวจก้ขึ้นแค่ขีดเดียว แบบนี้ยะมีโอกาศท้องไหมครับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Bum ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ คือตอนนี้กังวลว่าตัวเองท้องมั้ย คือหนูมี พสพ แบบไม่ป้องกันวันสุดท้าย วันที่ 17 กพ หลังจากนั้นวันที่ 23 กพ ปจด ก็มาค่ะแต่มาน้อยแล้วก็จางมา4วันมีอาการคลื่นไส้อาเจียนวันที่ 24  หลังจากหนูได้ตรวครรภ์ไป 1 ครั้งวันที่ 5 มีนา แต่ว่าตรวจตอนกลางคืน แล้วประจำเดือนของเดือนมีนาก็ไม่มา หนูได้ตรวจครรภ์ครั้งล่าสุดวันที่ 31 มีนา ใช้ที่ตรวจ 2 อัน ขึ้น1 ขีดหมด เลยกังวลว่าจะท้องมั้ยคะ หนูมีอาการเหมือนปวดท้องประจำเดือนด้วยเล็กน้อยแค่ตอนกินน้ำเย็นกับเจ็บหน้าอกบ้างบางวัน หนูเลยกังวลว่าหนูจะท้องรึป่าวคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Me ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

เเฟนผมมีอาการปวดท้องน้อยซ้ายขวาสลับไปมาโอกาสท้องไหมครับ หลังมีเพศสัมพันธ์มา 17 วันเเต่ยังไม่มีอาการคนท้องเลยนะครับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Been ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

เคยมีอะไรกับแฟนแล้วถุงแตกครับ ค้างไว้ข้างในยุแปปนึง ถงยางแตก ก็กินยาคุมฉุกเฉินไป ล่ะไกล้วันเมนส์มา เมนส์ก็มาปกติของเดือนนั้น มาเดือนนี้ เมนส์ปกติจะมา18-19 นี่ผ่านมา4 วันแล้วเมนส์ยัง ไม่มา แต่รู้สึกว่าจะมา มีอาการ ตัวร้อน เจ็บหน้าอก คือยังไง เพราะตอนถุงยางรั่ว กินยาคุมหลังจากนั่นแค่ 1 ชั่วโมงกว่าๆ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

หลิน ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

มี. พสพ แบบป้องกัน พอถึงเวลาประจำเดือนมามีอาการปวดท้องมากๆแต่เมนไม่ไหล
แบบนี้ปกตไหม
แล้วมีโอกาสท้องไหม

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

สาวีตรี ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

เดือนมกราเมนส์มา 22/1/63 เดือนกุมภาประจำเดือนยังไม่มา มีอะไรกับแฟนวันที่29/02/63 เลยประจำเดือน 3-4 วันแล้ว หลั่งนอก  แต่กินยาคุมฉุกเฉินตอน5 โมงเย็นของวันนั่น กับ6 โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น จะท้องไหม ตรงวันตกไข่ไหม ? 
ขอบคุณคำตอบพลางๆครับบ !!

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ตี๋ ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

คือมีอะไรกับเเฟนวันที่21ประมาน23:00เที่ยงคืนเเล้วป้องกันอยู่ครับพอประมานตี1ตี2มีอะไรกันอีกครั้งเเล้วไม่ได้ป้องกันครับเเล้วหลั่งข้างนอกครับพอช่วงสายๆ10โมง11โมงซื้อยาคุมกำเนิดมากินครับชนิดเม็ดเดียวครับพอช่วงบ่ายครับมีอะไรกันอีกเเล้วก็ป้องกันอีกครับตกช่วงเย็นประมาน4-5โมงมีอะไรกันโดยไม่ป้องกันครับอยากทราบว่าท้องหรือไม่ท้องครับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ปลาดาว ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

คือผมหลั่งไปเเล้วนะคระบเเล้วผมก้เช้ดทําความสะอาดครับผมก้รอประมาณ5-10นาทีเเล้วใส่ถุงยางเเต่ใส่ไม่สุดผมสอดใส่ตรงอวัยวะเพศเเฟนผมเเค่ส่วนที่ผมใส่ถุงยางมีโอกาสท้องไหมครับเเฟนเมนหายมา2สัปดาเเล้วครับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

นิรนาม ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

สอดใส่แบบมีกกน.อยู่มันเข้าไปแค่นิดเดียวท้องไหมคะรีบเอาออกเลย

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Nim ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

aคือหนูมีเพศสัมพันธ์กับแฟน เดือนที่แล้ว ปกติเมนส์จะมาวันที่ 4เเต่ไมาได้มาตรงทุกเดือนนะคะ เเต่เดือนธันวากับมกรา มาตรงค่ะ เเล้วเดือนนี้ เมนส์ยังไม่มา เเล้ววันนี้หนูมีเพศสัมพันธ์กับเเฟนอีก หนูควรกินยาคุมหรือตรวจเลยดีคะ ?

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

นิรนาม ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

สอดใส่ภายใต้กกน.ท้องไหมคะ คือใส่กางเกงในแต่สอดใส่หรือแค่ดันๆช่องคลอดไปนิดนึงท้องไหมคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

นิรนาม ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

คือแฟนหนูนั่งข้างล่างค่ะ แล้วหนูนั่งข้างบน โดยที่ทั้งสองฝ่ายใส่กางเกงในอยู่ค่ะ แล้วถูไถอวัยวะเพศกัน มีขย่มกันเล็ดน้อยค่ะ เหมือนจู๋จะดันๆจิ๋ม แต่ไม่แน่ใจว่ามันเข้าไปในช่องคลอดหรือเปล่า ถ้าเข้าไปมีโอกาสท้องไหมคะ แล้วถ้าแค่ถูไถแบบใส่กกน.จะท้องไหมคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

นิรนาม ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

-ใช้นิ้วเปื้อนอสุจิสอดใส่จะท้องไหมคะ ตรงกับวันที่ตกไข่
-ใช้ปากที่เปื้อนอสจุิมาเลียจิ๋มท้องได้ไหมคะ
ท้อง/ไม่ท้อง เพราะอะไรคะ??

  1. ขอบคุณค่ะ
Question Tags:
1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

นิรนาม ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

ที่เคยตั้งคำถามไว้ค่ะว่าเก็บที่ตรวจครรภ์ไว้ในตู้เสื้อผ้า อากาศไม่รู้เท่าไหร่แต่ในซองบอกให้เก็บอุณหภูมิที่2-30 c 
 
วันนี้ได้เอามาใช้อ่านผลแล้วเป็น1ขีด ไม่ทราบว่าเชื่อถือได้ไหมคะ ถ้าฉี่ไปโดนที่อ่านผลนี่จะทพให้ผิดพลาดไหมคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

นิรนาม ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

ที่เคยตั้งคำถามไว้ค่ะว่าเก็บที่ตรวจครรภ์ไว้ในตู้เสื้อผ้า อากาศไม่รู้เท่าไหร่แต่ในซองบอกให้เก็บอุณหภูมิที่2-30 c 
 
วันนี้ได้เอามาใช้อ่านผลแล้วเป็น1ขีด ไม่ทราบว่าเชื่อถือได้ไหมคะ ถ้าฉี่ไปโดนที่อ่านผลนี่จะทพให้ผิดพลาดไหมคะ

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Kk ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

ผมมีอะไรกับเเฟน โดยการสอดเเล้วผม ใส่กางเกงในกับกางเกงทับกันเเต่ผมเเตกเเล้วมีอสุจิเปื้อนเเล้วซึมผ่านกางเกงในกับกางเกงเป็นรอยเปียกฝ่ายหญิงไม่ใส่อะไรคับ ผมมีอะไรเเบบนัันเเบบที่กางเกงเปียกคับ เเต่ไม่ได้สอดเข้าไปลึกนะคับ จนฝ่ายหญิงเสร็จ อยากทราบวาาจะท้องไหมคับ เพราะฝ่สยหญิงเมนก็ยังไม่มาทีคับ ปกติมาวันที่ 3 วันนี้วันที่8 เเล้วคับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ppskk ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

ก็คือเราประเดือนได้3-4วันทีนี้ก่อหายไป1วันเเล้วพออีกวันมาก็ใส่ป้าอนามัยกันไว้ก่อนและวันทีเราใส่ผ้าอนามัยกันไว้เราไปมีเพศสัมพันธ์แตกนอก แล้วทีนี้พอมีเพศสัมพันธ์กันเสร็จเราก่อไปห้องน้ำผ่านไปสักแปปประจำเดือนเราก็มาและพอผ่านไปสักอาทิตมีเมือกสีใสๆไหลออกที่ช่องคลอดเราเลยอยากรู้ว่ามันคืออะไร จะท้องไหม

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Bba ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

ใช้นิ้วเปื้อนอสุจิสอดใส่ในอวะเพศในวันตกไข่หรือก่อนไข่ตกท้องไหม? บ้างก้บอกท้อง บ้างบอกไม่ท้อง สรุปยังไง

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

มุก ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

มีเพศสัมพันกับแฟนแล้วแตกนอก แต่กินยาคุม
จะท้องไหม

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Rar ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ประจำเดือนครั้งล่าสุดมาเดือน พ.ค 2562  ประมาณวันที่ 15  เดือนมิถุนายน มีอาการปวดท้องประจำเดือน คัดเต้านม มีเลือดออกติดผ้าอนามัย มาประมาณวันที่20  ใช้วิธีคุมกำเนิดโดยหลั่งข้างนอก  ดิฉันอายุ 39 วันนี้ตรวจการตั้งครรภ โดยซื้อแผ่นมาเทส 
ขึ้นมา 2 ขีด  แต่ตอนที่ตรวจยังเป็นช่วงที่มีเลือดออก แต่น้อยมาก อย่างนี้ผลเทสเชื่อถือได้มั้ยคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

pupii ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ท้องบวม นอนไม่หลับ อยากอาหาร ท้องผูก มีเพศสัมพันธ์มาแล้ว2สัปดาห์ แตกนอก ท้องเต้นเป้นจังหวะตามหัวใจ มีเมือกสีขาวมาเป้นบางวัน ประจำเดือนมาช้า2วันคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

hory ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

เริ่มมีประจำเดือนวันที่4-7 พค. ค่ะ แล้วมีเพศสัมพันธ์วันที่11-12 พ.ค โดยไม่ป้องกัน(ใช้วิธีหลั่งนอก) วันที่ 14-15 พค.มีตกขาวแล้ววันที่ 19 พค. มีเลือดออกช่องคลอดนิดหน่อย เป็นอาการของการฝังตัวอ่อนรึเปล่าคะ เครียดเลยตอนนี้
ปล.ไม่ได้กินยาคุมใดๆค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Jopp ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

กินยาคุมฉุกเฉินวันที่3ผ่านมา7วันแล้วยังไม่มีเลทอดออกมานี้แปลว่าท้องหรอครับ
ช่วยอธิบายเกี่ยวกับยาคุมให้หน่อยครับ

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Jopp ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ถ้านิ้วเราเปื้อนอสุจิแล้วเอานิ้วไปเช็ดกับดางเกงนะครับแล้วนำนิ้วนั้นนะแหย่เข้าไปในช่องคลอดผู้หญิงจะมีโอกาสท้องไหม(ตอนนี้ให้กินยาคุมฉุกเฉินแล้วครับ)

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

J opp ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ถ้าเอาอสุจิไปเช็ดกับกางเกงแล้วมาแหย่ในช่องคลอดจะท้ิงไหม

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ฟาง ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ปวดท้องแบบจุกๆหน่วงๆ หิวบ่อย ปวดฉี่บ่อย ปวดหลัง ปวดเอว 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Sss ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

พอดีว่าผมกับแฟนมีอะไรกันโดยใส่ถุงยางมาตลอดแต่เดือนนี้รอบแรกเหมือนไม่ได้มีอะไรกันนานแฟนเลยเจ็บแต่ใส่ถุงปกติไม่มีปันหาอะไรแต่พอรอบที่สองพอเสร็จแล้วผมก้ใส่ถุงเอาออกก่อนปกติแต่พอเอาถุงมาใส่กระดาษทิชชู่เหมือนมีเมือกหรืออะไรซักอย่างสีชมพูแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในถุงด้วยไหมเลยลองเอาไปใส่น้ำก้ไม่มีรั่วแต่ใส่น้ำผ่านๆไม่ได้บีบเช็คทีละจุดเลยอยากถามมีโอกาศท้องไหมพอดีเลยรอบเดือนที่แล้วมา8วันแต่แฟนเป็นคนประจำเดือนมาไม่ปกติเคลื่อนอยู่แล้วแต่เดือนนี้กังวลเพราะเห็นมีสีแปลกๆช่วนหน่อยครับ

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ลัลนา ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ถ้าไม่มั่นใจว่าท้อง แต่กินยา medabon ไป จะเป็นอย่างไรคะ
คือตอนนี้ไม่มั้นใจว่าท้องไหม เพราะยังตรวจไม่พบ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ruby ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

กินยาคุมแบบ28เม็ดอยู่ ตอนแรกกินเวลา20.30 ตลอด(แผงแรก-แผงนี้แผงที่2) เมื่อวันก่อนต้องไปธุระ กลัวลืมเลยกินล่วงหน้าตอน 1 ทุ่ม เมื่อวานเลยเปลี่ยนเวลามากินตอน1 ทุ่มเช่นกัน วันนี้มีพสพ. กับแฟน มีโอกาสท้องมั้ยคะที่เปลี่ยนเวลากินยาคุม ตอนนี้กินแผง2ได้ครึ่งนึง ต้องกินยาคุมฉุกเฉินซ้ำไหม

 

 

 

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Ruby ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

กินยาคุมแบบ28เม็ดอยู่ ตอนแรกกินเวลา20.30 ตลอด(แผงแรก-แผงนี้แผงที่2) เมื่อวันก่อนต้องไปธุระ กลัวลืมเลยกินล่วงหน้าตอน 1 ทุ่ม เมื่อวานเลยเปลี่ยนเวลามากินตอน1 ทุ่มเช่นกัน วันนี้มีพสพ. กับแฟน มีโอกาสท้องมั้ยคะที่เปลี่ยนเวลากินยาคุม ตอนนี้กินแผง2ได้ครึ่งนึง ต้องกินยาคุมฉุกเฉินซ้ำไหม

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

กังวลใจ ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

มีเพศสัมพันธ์วันที่15หลั่งในกินยาคุมฉุกเฉินไปครับหลังจากนั้น8วันมีเลือดออกมาไม่มากเท่าประจำเดือนมา2วันหลังจากนั้นวันที่29ใช้ที่ตรวจครรภ์ขึ้นขีดเดียวไม่มีขีดที่สองลางๆอยากจะถามว่าที่ตรวจไปมันชัวร์ไหมครับหรือต้องตรวจซ้ำอีก? ปลที่หลั่งในนี้ถุงแตกนะครับ,เมนแฟนผมมาวันที่8มกราคม นะครับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Li ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

เวลามีอะไรกันถุงยางขอบเลื่อนขึ้นมาแต่ไม่หลุดนะคะ แบบนี้เสี่ยงท้องไหม เพราะถุงยางเลื่อนขึ้นมาแต่เราก็เลื่อนมันลงไปเหมือนเดิมค่ะ เมนไม่มาอาทิตย์1แล้วค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Kay ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ประมาณ23กย มีอะไรกับแฟนไม่ป้องกัน แล้ววันที่14ตค มีเลือดออกจากช่องคลอดแต่น้อยมาก ประมาณ2-3วันก็หมดไป คือปกติปจดจะเยอะมากและหลายวัน จนวันที่27ตค มีเลือดออกมาอีก ไม่แน่ใจว่าเป็นอาการท้องหรือป่าว ถ้าไม่ใช่ก็อยากรู้ว่าเพราะอะไร

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Kay ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ประมาณ23กย มีอะไรกับแฟนไม่ป้องกัน แล้ววันที่14ตค มีเลือดออกจากช่องคลอดแต่น้อยมาก ประมาณ2-3วันก็หมดไป คือปกติปจดจะเยอะมากและหลายวัน จนวันที่27ตค มีเลือดออกมาอีก ไม่แน่ใจว่าเป็นอาการท้องหรือป่าว ถ้าไม่ใช่ก็อยากรู้ว่าเพราะอะไร

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Seimei ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ประจำเดือนมาวันที่ 20กค61 มีเพศสัมกับแฟน 27-30กค61ไม่ป้องกัน หลังจากนั้น เดือนสิงหา กันยา จนมาถึงตอนนี้ ประจำเดือนยังไม่มา แต่เมื่อเดือนกันยาช่วงต้นเดือนตรวจปัสสวะไปแล้วขึ้น 1 ขีดไม่ท้อง แบบนี้มีโอกาสท้องอยู่ไหมคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Nook ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

เรามีเพศสัมพันธ์วันที่ประจำเดือนหมดพอดี ประจำเดือนมาตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่15เรามีเพศสัมพันธ์วันที่16หลังจากนั้นอีกครึ่ง ชม เราได้กินยาคุมฉุกเฉินไป ผ่านมา7วันมีเลือดออกมา2วัน แต่ไม่เยอะมาก แบบนี้จะท้องไหมคะ แล้วประจำเดือนจริงๆจะเลื่อนไปนานแค่ไหน ตอนนี้เลยวันที่ประจำเดือนควรมา1สัปดาห์แล้วค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ball ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

ตอนแรกตรวจได้2ขีดจางมากแล้วเว้นมาตรวจอีกทีอีก4วัน ตรวจแล้วขึ้นขีดเดียวจะท้องไหม

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Nawkkk99 ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว
  1. คือว่ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนวันที่ 8 ใส่ถุงยางแต่คิดว่าถุงยางน่าจะขนาดไม่พอดี(ใหญ่ไป) แต่สอบถามแฟนทีหลังแฟนบอกว่ามันไม่ได้หลุดคือไม่ได้หลวมมาก แล้วมีการสอดใส่แต่ไม่ได้สอดเข้าไปลึก เข้าไปประมาณไม่ถึง1นาทีก็เอาออก แฟนไม่ได้หลั่งน้ำอสุจิเลย เพราะมาเสร็จทีหลัง ถุงยางไม่ได้รั่ว เมื่อวานมีการใช้นิ้วของแฟนช่วยตัวเองแล้วทำค่อยข้างแรงแฟนไม่ได้ตัดเล็บ แต่เมื่อคืนดิฉันปัสสาวะแล้วพบว่ามีเลือดออกมากระปริบกระปอย(ยังไม่ถึงเวลามีประจำเดือน)ไปอ่านว่าเหมือนกับเลือดล้างหน้าเด็ก แล้วตอนนี้ก็รู้สึกปวดท้องน้อยหน่วงๆ ท้องรึป่าวคะกังวลมาก
1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Lilltelbew ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

ปรึกษาหน่อยคะคือสมัยเรียนย้อน 8 ปีที่แล้ว ช่วงปี 52-54 ตอนนั้นมีเพศสัมพันกับแฟนครั้งแรกโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงยาง เพราะปล่อยนอก แต่ถ้าปล่อยในจะกินยาคุมฉุกเฉินแทนคะ เดือน1 กินประมาณ 1-2 กล่อง ระยะเวลาใช้ที่กินคือ 3 เดือนหรือ 6 เดือน จะกินยาคุมฉุกเฉินครั้ง 1 ติดต่อ ทำแบบนี้เกือบ 2 ปี แต่พอปี 55 ก็ไม่กินยาคุมฉุกเฉินอักเลยคะ เพราะทำให้มดลูกแห้ง ตั้งแต่นั้นมามีเพศสัมพัธ์กับแฟนก็ไม่ได้ป้องกันคะเป็นเวลา 4 ปีก็ไม่ท้องจนถึงปัจจุปัน    เพราะปกติจะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเดือนละ 1-2 ครั้งต่อเดือน แต่ไม่เคยป้องกันปล่อยในตลอดไม่ได้ใส่ถุงยาง ไม่ได้ทานยาคุม ทำแบบนี้มาระยะ 3-4 ปีได้แล้วคะแต่ก็ไม่ท้อง รอบเดือนก็มาปกติ  จะมาต้นเดือน หรือไม่ก็กลางเดือน จนมาถึงเดือนนี้คะ ซึ่งผิดปกติ คือรอบเดือนมาวันที่ 30 เม.ย-3พ.ค  คะ  พอวันที่18 มีเพศสัมพันกะแฟน ก็คือไม่คุมปล่อยใน  พอมาวันที่ 24 รอบเดือนมาอีกครั้งแต่มาแบบกระปิดกระปอย สีน้ำตาลบาง ดำบาง ชมพูบาง เป็นเล็กน้อยติดกางเกงใน  พอใส่ผ้าอนามัยก็ออกนิดเดียว แต่เวลาเหยี่ยวก็จะออกมาด้วยคะ เป็นแบบนี้ 3-4 วัน คะ และในช่วงเวลา 3-4 วันนี้มีอะไรกับแฟนด้วยคะปล่อยใน คืออยากทราบว่าจะท้องหรือไม่คะ หรือจะเป็นอะไรไหมคะ ช่วยตอบทีคะ คือกังวลมากคะเพราะไม่เคยเปน

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Cream ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

คือเรามีเพศสัมพันธ์กับแฟนครั้งล่าสุดตอนต้นเดือนมีนาค่ะแบบบสวมถุงยางอนามัยป้องกันนะคะแต่ไม่ได้ทานยามคุมหรือยาคุมฉุกเฉินเลยค่ะพอถึงเวลาประจำเดือนเรามาช่วงกลางเดือนมีนาคมประจำเดือนของเราก้มาตามปกติค่ะแต่พอมาเดือนเมษายนสิ้นเดือนแล้วประจำเดือนเรายังไม่มาเลยค่ะ ตกขาวก้ไม่มีหัวนมก้ไม่เจ็บเลือดอะไรก้ไม่มีเลยแต่รุ้สึกว่าลิ้นรสชาติแปลกๆไม่รุ้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า(หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กันตอนต้นเดือนมีนาก้ไม่ได้มีอะไรอีกเลยนะคะ)
อยากถามว่า>>>>เราจะมีโอกาสท้องหรือท้องหรือเปล่าคะ เพราะเหตุใดค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

nataya ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

มีไรกันแตกในถุงยางแต่ไม่ได้เอาออกประมา1นาทีและช่วงนั้นมาเม้นอยุ่ด้วยมีโอกาสท้องไม

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

nataya ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

มีไรกันแตกในถุงยางแต่ไม่ได้เอาออกประมา1นาทีและช่วงนั้นมาเม้นอยุ่ด้วยมีโอกาสท้องไม

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Honey ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

รู้สึกตุ้บๆที่ท้อง คลื่นไส้ เจ็บหน้าอกไม่ใช่ช่วงรอบเดือนมา แต่รอบเดือนมาไปแล้วมีลักษณะเหนียวแปลกๆ มีเพศสัมพันป้องกันด้วยถุงยางแต่ไม่ได้เช็คค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Pun ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

พอดีมีพสพ ไม่ได้ใส่ถุง แต่อวัยวะเพศชายแห้ง แล้วหลั่งนอกท้องไหมคับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Nam ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

ประจำเดือนเพิ่งหมดได้ประมาณ5-6วัน แล้วมีอะไรกับแฟนจะท้องไมค่ะ?? 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

pp ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

มีเพศสัมพันกับแฟนล่าสุดวันจันที่6ค่ะ กินยาคุมมา5แผงแล้ว
บวกกับใช้ถุงยางตลอด แต่ล่าสุดคือเพิ่งลองหลั่งนอก ก็เลยสงสัยว่าถ้าประจำเดือนมาหลังยาคุมเม็ดที่28 จะท้องรึป่าวคะ ตอนนี้เม็ดที่24แล้ว เลยสงสัยค่ะ.
 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ศึกษา ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

วันนี้มีอะไรกับแฟน แล้วก็สวมถุงยาง แต่เมื่อทำไป ได้สักพักถุงยางมันก็ย่นมาเหลือครึ่งนึงของ น้องชาย   เลยดึงขึ้นใหม่  แล้วตอนจะเสดก็เสดข้างนอก พร้อมใส่ถุงยาง …มีโอกาสตั้งท้องไหม

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Pulio ถามเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว

คือผม มี พสพ. กับแฟน แต่ไม่ได้สอดใส่อะครับ  แต่น้ำอสุจิผมออกมาตรงปากของ  อวัยวะเพศ ญ.  อะครับของ เพศ ญ. ก็มีน้ำหลาอลื่นแฉะๆอยู่ผมกลัวว่าตอนนั้นน่ำผมน่าจะโดนตรงแฉะๆ ท้องไหมครับ

0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Pulio ถามเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว

คือผม มี พสพ. กับแฟน แต่ไม่ได้สอดใส่อะครับ  แต่น้ำอสุจิผมออกมาตรงปากของ  อวัยวะเพศ ญ.  อะครับของ เพศ ญ. ก็มีน้ำหลาอลื่นแฉะๆอยู่ผมกลัวว่าตอนนั้นน่ำผมน่าจะโดนตรงแฉะๆ ท้องไหมครับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

Simaporn ถามเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว

ไม่มีเพศสัมพันกะเเฟนเลยมาประมานสองเดือน 
เดือนที่เเล้วประจำเดือนมาเเต่เดือนนี้ยังไม่มา จะท้องไหม

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

nanina ถามเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว
1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

W. ถามเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว

ผมจะเอาอวัยวะเพศของผมใส่ไปในอวัยวะเพศของแฟนแต่ใส่ไปไม่ถึงครึ่งของหัวและยังไม่ได้มีอะไรกัน แต่ผมให้แฟนกินยาคลุมกำเนิดฉุกเฉินไปแล้วหลังตอนนั้น 1 ช.ม.กว่าๆ แฟนผมมีสิทธ์ท้องมากไหมครับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

หนุ่ม ถามเมื่อ 7 ปี ที่แล้ว

คือของผมเปื้อนอสุจิอะ แล้วเอาไปถูๆกับของผู้ญิงอ่ะ
แค่ถูๆนะแต่มันเปื้อนน้ำ จะท้องไหมครับ ไม่ได้สอดใส่ 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

P ถามเมื่อ 7 ปี ที่แล้ว

ถ้าน้ำอสุจิแฟนเปื้อนมือแต่เอาทิชชูเช็ดออกจนแห้งแล้วหลังจากนั้นแฟนก็เอานิ้วมาสอดใส่ของเราต่อแบบนี้จะท้องไหม? เดือนนี้ประจำเดือนยังไม่มาเลยเครียดมากค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

นิรนาม ถามเมื่อ 7 ปี ที่แล้ว

กินยาคุมฉุกเฉินวันที่25มิย วันนี้มีเลือดออกมา นี่ใช่ประจำเดือนใช่ไหมครับ แสดงว่าไม่ท้องแล้วแน่ๆใช่ไหม

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

นิรนาม ถามเมื่อ 7 ปี ที่แล้ว

เดือนที่แล้วเป็นเมนแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกะแฟนเลยจนมาประมานกลางเดือนนี้มีอะไรกันกินยาคุมฉุกเฉินแล้วยังไม่เปนเมนเลยคะท้องไหมค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

นิรนาม ถามเมื่อ 7 ปี ที่แล้ว

คือว่ามีอะไรกันวันที่4มิ.ย และปกติปจดจะมาประมาน14 แต่มันยังไม่มา และวันที่15 มีเลือดออกมานิดหน่อย มันจะเป็นเลือดล้างหน้าเด็กหรือปจดคะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

beauCh ถามเมื่อ 7 ปี ที่แล้ว

มีเพศสัมพันธ์วันที่ 14 ของรอบเดือน(ไข่ตก) แล้วไม่ได้ป้องกัน อยากถามว่า
1.ถ้ากินยาคุมฉุกเฉินจะสามารถป้องกันไม่ให้ท้องได้หรือไม่
2.ถ้ากินยาคุมฉุกเฉินในวันไข่ตก จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการท้องนอกมดลูกสูงถึงกี่เปอร์เซ็นต์
ปล.เนื่องจากสภาพร่างกายยังไม่พร้อมตั้งครรภ์ (ทานยารักษาสิว Acnotin อยู่) จึงมีความกังวลว่าจะตั้งครรภ์ รบกวนแนะนำหน่อยนะคะ ว่าควรกินยาคุมฉุกเฉินดีไหม 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ยิงลม ถามเมื่อ 7 ปี ที่แล้ว
  1. ประจำเดือนล่าสุดมาวันที่ 25มีนา มีอะไรกับแฟน 9 เมษา แต่เช็คแล้วนะคะ  ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มาเลย ปกติเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่ปกติอยู่แล้วค่ะ แล้วช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ประจำเดือนมาช้ากว่าเดือนก่อนหน้า 12+ วันเลยค่ะ นี่ยังปกติมั้ยคะ แต่ก็เป็นคนอ้วนนะคะ แต่ก็กลัวพลาดเหมือนกันค่ะ ขอบคุณค่ะ
0 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

อาการเหมือนคนท้องไม่จำเป็นต้องท้องเสมอไป การยืนยันต้องตรวจการตั้งครรภ์เท่านั้น ขึ้น ๒ ขีดคือท้อง
หากคุณไม่ได้มีพสพ.ไม่ป้องกันมาก่อน ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวล 
ถ้าตรวจแล้วไม่ท้องและไม่อยากท้องไม่พร้อม ป้องกันด้วยการสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. หลั่งนอก นับวันปลอดภัย มันไม่ปลอดภัยจริง อย่าทำ ถุงยางนอกจากจะป้องกันท้องแล้วยังป้องกันโรคติดต่อทางพสพ.อีกด้วย
หาเวลาคุยกับผู้ชายให้รู้เรื่อง ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน