ที่ไหนรับเลี้ยงบุตบุญธรรมบ้าง

น้ำ ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

ท้องไม่พร้อมที่ไหนสามรถรับเลี้ยงเด่กหรืออุปการะเด่กเปนบีตรบุญธรรมบ้างค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

กรณีที่ท้องไม่พร้อมและไม่พร้อมเลี้ยงดู แนะนำคุยกันในหมู่พ่อแม่ ญาติที่เราไว้ใจก่อน(ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายชาย) ดูว่าใครพอจะช่วยเลี้ยงให้ได้ชั่วคราว เมื่อคุณพ้นวิกฤติแล้วค่อยรับลูกกลับมาเลี้ยงเอง หากหาใครไม่ได้จริงๆ ก็ต้องเป็นสถานสงเคราะห์ซึ่งมีทั้งรัฐและเอกชน เขาจะช่วยเลี้ยงให้ก่อน จนกว่าคุณจะพร้อม ถ้าคุณไม่ต้องการลูกจริงๆก็สามารถยกให้สถานสงเคราะห์ไปเลย
อย่างไรก็ตาม อยากให้คุณคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ลูกไม่ได้ขอมาเกิด พอเกิดมาแล้วคุณไม่พร้อม ก็ไม่ได้เลี้ยงอีก เด็กที่เติบโตในสถานสงเคราะห์นี่น่าสงสารนะคะ กินอิ่ม นอนหลับก็จริง แต่ภายในใจไม่เคยถูกเติมเต็มความรัก พี่เลี้ยง 1 คน ดูแลเด็กหลายคน ไม่สามารถให้ความใกล้ชิดได้เหมือนพ่อ แม่ หรือญาติ ที่เลี้ยงกัน 1 ต่อ 1