จะยุติการตั้งครรภ์ต้องทำอย่างไรบ้าง

Sun ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

Sun ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว