จะฉีดยาคุมเป้นครั้งแรกในชีวิต ควรเริ่มยังไง

Sasiparpa Sontikul ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว
1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

ศึกษาหาข้อมูลให้เข้าใจก่อนจะไปฉีด วันที่ไปฉีดยาคุมควรเป็นใน 5 วันแรกที่มีประจำเดือน