ขอปรึกษาเรื่องการทำแท้งค่ะ

ฝน ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
Sudthima replied 4 ปี ago

ปรืกษาค่ะ ท้องไม่พร้อม ต้องการเอาออกค่ะ

รุ่ง replied 4 ปี ago

“ถ้าคุณจำเป็นต้องทำแท้ง มีอายุครรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์ ติดต่อ info@womenhelp.org

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ตัดสินใจแน่นอนแล้ว ?? การทำแท้งมีเงื่อนไขตรงที่อายุครรภ์ไม่ควรเกิน 12 สัปดาห์ ถ้าเกิน ก็ยังทำได้แต่หาที่ทำยากขึ้น ค่าใช้จ่ายมากขึ้น ต้องการคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1663 ค่ะบริการปรึกษาทุกวัน ตั้งแต่ 9.00-21.00 น

รุ่ง replied 4 ปี ago

“ถ้าคุณจำเป็นต้องทำแท้ง มีอายุครรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์ ติดต่อ info@womenhelp.org