กินยาคุมแบบแผงอยู่กินยาคุมฉุกเฉินซ้อนได้หรือไม่

Mee ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ถ้าเรากินยาคุมแบบแผงอยู่แล้ว หากมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดเหตุผิดพลาดอย่างถุงยางรั่ว สามารถกินยาคุมฉุกเฉินซ้อนเพื่อความมั่นใจได้มั้ย เพราะยาคุมแบบแผงที่กินอยู่เคยกินไม่ตรงเวลาครั้งถึงสองครั้ง

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

หากว่าการกินยาคุมแผงรายเดือนคุณมีการกินไม่ตรงเวลา ต้องดูว่ากินเลทไปนานเท่าไหร่(เลทเป็นชม.ขึ้นไปประสิทธิภาพก็ลดลง) นอกจากนี้ต้องดูด้วยว่า กินเลทติดกันกี่วัน จำนวนวันมากก็ต้องคุมด้วยถุงยางร่วมด้วยแล้วจนกว่าเมนส์จะมา กรณีที่กินเลทไปตอนต้นเดือนแล้วมาเลทอีกทีตอนกลางเดือน ไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่
คุณสามารถประเมินตนเองได้ว่าเสี่ยงแค่ไหน ควรกินยาคุมฉุกเฉินไหม ยาคุมฉุกเฉินมีปริมาณฮอร์โมนเพศสูงมาก ประสิทธิภาพในการป้องกันท้อง ๘๐-๘๕ เปอร์เซ็นต์ กินแล้วมีผลข้างเคียงเช่นกัน