กลัวไม่ท้อง

วาวา ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว
สุนิศา replied 5 ปี ago

อยากทราบว่า กินยาคุมฉุนเฉินบ่อยมาก อาทิตย์ละ 2ครั้ง ทุกเดือนเป็นเวลานาน 2-3ปี แต่ตอนนี้กินยาคุมฉุกเฉินปกติมาประมาน2-3เดือนแล้ว จะมีโอกาสท้องมั้ย กลัวมีลูกยาก

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

มีลูกยากไม่ใช่ผลของการใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นประจำ การตั้งครรภ์นอกมดลูกต่างหากที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ ท้องนอกมดลูกนี่อันตรายนะคะ อย่าเสี่ยงเลย
เพราะอะไรจึงเลือกใช้ยาคุมฉุกเฉินทั้งๆที่คุณมีพสพ.ประจำ แนะนำเลือกใช้วิธีคุมแบบอื่นที่ได้ผลกว่าดีไหม เช่นยาคุมแผงรายเดือน ยาฉีด ยาฝัง ไม่ก็ให้ฝ่ายชายสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. คุยกันให้มาร่วมรับผิดชอบในการป้องกัน อย่าใช้ร่างกายของคุณเสี่ยงไปกับสิ่งที่ป้องกันได้เลย

วาวา ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว
1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

มีลูกยากไม่ใช่ผลของการใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นประจำ การตั้งครรภ์นอกมดลูกต่างหากที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ ท้องนอกมดลูกนี่อันตรายนะคะ อย่าเสี่ยงเลย
เพราะอะไรจึงเลือกใช้ยาคุมฉุกเฉินทั้งๆที่คุณมีพสพ.ประจำ แนะนำเลือกใช้วิธีคุมแบบอื่นที่ได้ผลกว่าดีไหม เช่นยาคุมแผงรายเดือน ยาฉีด ยาฝัง ไม่ก็ให้ฝ่ายชายสวมถุงยางทุกครั้งที่มีพสพ. คุยกันให้มาร่วมรับผิดชอบในการป้องกัน อย่าใช้ร่างกายของคุณเสี่ยงไปกับสิ่งที่ป้องกันได้เลย