กลังวนจะท้อง

Sihalardkhamkone@gmail.com ถามเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว
1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว

มีพสพ.แต่ไม่พร้อมท้อง คุณมีทางเลือกคือป้องกัน ไม่ว่าจะสวมถุงยางทุกครั้งหรือการคุมกำเนิดประจำ