ไส่ถุงยางแล้วหลั่งใน

Mo ถามเมื่อ 4 สัปดาห์ ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟนแต่ไส่ถุงยางแล้วหลั่งในถุงยาง เช็คโดยการใส่น้ำในถุงแล้ว ถุงไม่รั่ว มีโอกาสท้องไหมครับ

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 4 สัปดาห์ ที่แล้ว

ถ้าไม่มีสด ไม่เสี่ยงท้องค่ะ