ไวรัสตับอักเสบบี,ซี

Ball ถามเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ไวรัสตับอักเสบ บี เเละ ซี ติดต่อทางoral sex หรือไม่ครับ
ทั้งผู้ถูกกระทำ เเละเป็นคนกระทำครับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ไวรัสตับอักเสบ บี ช่องทางหลักในการรับเชื้อคือพสพ.ที่ไม่สวมถุงยาง ส่วนไวรัสตับ ซี โดยมากติดต่อผ่านทางการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน(ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด) ส่วนการทำออรัลเซ็กส์ ที่เสี่ยงคือไวรัสตับอักเสบเอเพราะไวรัสตับ เอ ติดต่อผ่านทางการกิน

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer