ไม่สบายใจคะ

กังวล ถามเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว

ปีที่ผ่านมาได้ทำแท้งแล้วมีเลือดออกอยู่ตลอด หายได้ห้าวันเหลือดก็ออกตลอดจนถึงตอนนี้คะ จะเสี่ยงเป็นอะไรหรทอป่าวคะ

Question Tags: