ใส่ถุงไม่สุด

Bam ถามเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ใส่ถุงไม่สุด ทำไม่เสร็จมีโอกาสท้องมั้ยคะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

หากว่าพสพ.ของคุณสวมถุงยางตั้งแต่เริ่มสอดใส่จนกระทั่งถอนอวัยวะเพศออก ไม่ว่าเสร็จหรือไม่เสร็จ ก็ไม่เสี่ยงท้อง แต่ถ้าไม่สวมถุงยาง ถึงจะไม่เสร็จก็มีโอกาสท้องค่ะ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer