โอกาสท้องมีไหมค่ะ?

นิรนาม ถามเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว

มีอะไรกับแฟนตอน12:45น.เขาหลั่งนอก
กินยาฉุกเฉิกไปตอน16:30กินเม็ดที่สองตอน23:00น.โอกาสจะมีน้องสูงไหมค่ะ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Lovecarestation.com ตอบเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว

ถ้าจังหวะที่มีพสพ.อยู่ในช่วงที่ไข่ตกพอดี การกินยาคุมฉุกเฉินไม่สามารถหยุดการปฏิสนธิได้ แต่ถ้าไม่ใช่ช่วงไข่ตก ยายังช่วยได้อยู่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer