โรคหนองใน

พล ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

หากมีเพศสัมพันธ์มาเมื่อวาน แล้วสงสัยว่าจะเป็นหนองใน เพราะปัสสาวะคิดขัดเล็กน้อย วันพรุ่งนี้สามารถไปตรวจได้ไหมครับ หากมีเชื้อจะตรวจพบไหมครับ

3 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

เชื้อหนองในเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีระยะฟักตัวตั้งแต่ ๒๔ ชม.ขึ้นไป แนะนำให้รอครบ ๓ วันหลังเสี่ยง หากว่าอาการฉี่แสบขัดไม่ดีขึ้น ปัสสาวะขุ่น ก็น่าจะมีการติดเชื้อในท่อปัสสาวะละ ค่อยไปพบแพทย์ตรวจรักษา
ระหว่างนี้ก็ดื่มน้ำเยอะๆเข้าไว้ พสพ.ทุกครั้งสวมถุงยาง

Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

เชื้อหนองในเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีระยะฟักตัวตั้งแต่ ๒๔ ชม.ขึ้นไป แนะนำให้รอครบ ๓ วันหลังเสี่ยง หากว่าอาการฉี่แสบขัดไม่ดีขึ้น ปัสสาวะขุ่น ก็น่าจะมีการติดเชื้อในท่อปัสสาวะละ ค่อยไปพบแพทย์ตรวจรักษา
ระหว่างนี้ก็ดื่มน้ำเยอะๆเข้าไว้ พสพ.ทุกครั้งสวมถุงยาง

Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

เชื้อหนองในเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีระยะฟักตัวตั้งแต่ ๒๔ ชม.ขึ้นไป แนะนำให้รอครบ ๓ วันหลังเสี่ยง หากว่าอาการฉี่แสบขัดไม่ดีขึ้น ปัสสาวะขุ่น ก็น่าจะมีการติดเชื้อในท่อปัสสาวะละ ค่อยไปพบแพทย์ตรวจรักษา
ระหว่างนี้ก็ดื่มน้ำเยอะๆเข้าไว้  พสพ.ทุกครั้งสวมถุงยาง

นิรนาม ถามเมื่อ 7 ปี ที่แล้ว
  • เป็นโรคหนองในมา5เดือนละจ้ะ ช่วงแรกๆอาการหนักมาก แต่ตอนนี้เริ่มไม่มีอาการมากละจ้ะ แต่ว่าไปหาหมอมาแล้วหมอให้ยามาทานมาสอดอาการเบาไป หนูมีไรกะแฟนคนปัจจุบันตอนนี้แต่ว่าใช้ถุงยางอนามัยนะคะ หนูจะรักษาหายไหมคะจะเป้น เอดส์ไหมคะ
1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

เชื้อหนองในเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีระยะฟักตัวตั้งแต่ ๒๔ ชม.ขึ้นไป แนะนำให้รอครบ ๓ วันหลังเสี่ยง หากว่าอาการฉี่แสบขัดไม่ดีขึ้น ปัสสาวะขุ่น ก็น่าจะมีการติดเชื้อในท่อปัสสาวะละ ค่อยไปพบแพทย์ตรวจรักษา
ระหว่างนี้ก็ดื่มน้ำเยอะๆเข้าไว้ พสพ.ทุกครั้งสวมถุงยาง

Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

เชื้อหนองในเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีระยะฟักตัวตั้งแต่ ๒๔ ชม.ขึ้นไป แนะนำให้รอครบ ๓ วันหลังเสี่ยง หากว่าอาการฉี่แสบขัดไม่ดีขึ้น ปัสสาวะขุ่น ก็น่าจะมีการติดเชื้อในท่อปัสสาวะละ ค่อยไปพบแพทย์ตรวจรักษา
ระหว่างนี้ก็ดื่มน้ำเยอะๆเข้าไว้ พสพ.ทุกครั้งสวมถุงยาง

Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

เชื้อหนองในเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีระยะฟักตัวตั้งแต่ ๒๔ ชม.ขึ้นไป แนะนำให้รอครบ ๓ วันหลังเสี่ยง หากว่าอาการฉี่แสบขัดไม่ดีขึ้น ปัสสาวะขุ่น ก็น่าจะมีการติดเชื้อในท่อปัสสาวะละ ค่อยไปพบแพทย์ตรวจรักษา
ระหว่างนี้ก็ดื่มน้ำเยอะๆเข้าไว้  พสพ.ทุกครั้งสวมถุงยาง