โดน oral sex จากผู้หญิง เป็นเวลา 5-10 วิ

นาย ส. ถามเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ผมได้โดน oral sex จากหมอนวดตามร้านนวด โดยที่คนนวดเป็นผู้หญิงและเป็นผู้กระทำ ส่วนผมเป็นผู้โดนกระทำ และผู้หญิงได้มีการดัดฟันไว้ด้วย ดังนั้น ผมมีความเสี่ยงไหมครับ 
(เวลาที่โดน oral sex ไม่น่าเกิน 10วิ และอมไม่ลึกประมาณครึ่งของผม)
1. ผมไม่รู้ว่าปากเขามีแผลหรือมีเดือดไหม เท่าที่เห็นไม่มีเลือดติดออกมา
2. ปลายอวัยวะของผมมีแผลเป็นจากการที่โดนซิบหนีบแต่แผล เป็นนั้น เป็นมา 10 ปีแล้ว
3. ผมได้รับยา pep มากินหลังเกิดเหตุ 8 ชม.
*ไม่มีกิจกรรมอื่นนอกจากนี้ครับ

1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

จะกินยา PEP ไปทำไมเพราะคุณไม่เสี่ยงรับเชื้อเอชไอวีเลย ยาPEP คือยาต้านไวรัสนะคะ ช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อโดยอิงจากผลการศึกษาความเสี่ยงรับเชื้อจากการถูกเข็มตำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไม่มีงานวิจัยรองรับความเสี่ยงจากพสพ. ยามีผลข้างเคียง
คนที่สมควรกินยาPEP คือ มีพสพ.ไม่สวมถุงยางกับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีหรือคนที่มีประวัติมีพสพ.กับคนหลายคน