แตกในแต่แฟนกินยาคุมมา 5 วันจะท้องไหม

second ถามเมื่อ 1 สัปดาห์ ที่แล้ว
1 Answers
mskasisedapan lovecare ตอบเมื่อ 1 สัปดาห์ ที่แล้ว

ขึ้นอยู่กับว่าแฟนคุณเริ่มกินยาคุมตอนไหน หากว่ากินยาใน 5 วันแรก ยาออกฤทธิ์คุมได้เลย แต่ถ้าไม่ใช่ ใน 7 วันแรกที่กินยา ยายังออกฤทธิ์ไม่ถึงระดับการป้องกันท้องได้ ถ้าจะมีพสพ.ให้สวมถุงยางไว้ก่อน ถ้าไม่สวมมีสิทธิท้องได้