แตกใน+ยาคุม

Sup.m ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ถ้าเราแตกในแล้วแล้วจะมีเพศสัมพันธ์ซ้ำได้ไหมคะ หรือต้องกินยาคุมเลย

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

หลักการกินยาคุมฉุกเฉินคือกินยาหลังมีพสพ.ที่ไม่สวมถุงยาง ยาสมารถป้องกันท้องได้ ๘๐-๘๕ เปอร์เซ็นต์ จะเห็นว่าไม่สูงเมื่อเทียบกับการสวมถุงยางหรือยาคุมแผงรายเดือน กินไปแล้วก็ยังท้องได้ หากคุณจะมีพสพ.ซ้ำในเวลาถัดไปไม่นาน การกินยาซ้ำอาจทำให้คุณเดี้ยงจากผลข้างเคียงของยาได้ แนะนำให้ผู้ชายสวมถุงยางในครั้งถัดไปและคุณเองก็กิยาคุมฉุกเฉินไป แต่ไม่รับประกันว่าจะป้องกันท้องได้ 100%
แตกในครั้งแรกเสี่ยงท้องไปแล้ว ถ้าอสุจิเจอกับไข่ ยาคุมอะไรก็หยุดการท้องไม่อยู่

Sup.m ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ถ้าเราแตกในแล้วแล้วจะมีเพศสัมพันธ์ซ้ำได้ไหมคะ หรือต้องกินยาคุมเลย

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

หลักการกินยาคุมฉุกเฉินคือกินยาหลังมีพสพ.ที่ไม่สวมถุงยาง ยาสมารถป้องกันท้องได้ ๘๐-๘๕ เปอร์เซ็นต์ จะเห็นว่าไม่สูงเมื่อเทียบกับการสวมถุงยางหรือยาคุมแผงรายเดือน กินไปแล้วก็ยังท้องได้ หากคุณจะมีพสพ.ซ้ำในเวลาถัดไปไม่นาน การกินยาซ้ำอาจทำให้คุณเดี้ยงจากผลข้างเคียงของยาได้ แนะนำให้ผู้ชายสวมถุงยางในครั้งถัดไปและคุณเองก็กิยาคุมฉุกเฉินไป แต่ไม่รับประกันว่าจะป้องกันท้องได้ 100%
แตกในครั้งแรกเสี่ยงท้องไปแล้ว ถ้าอสุจิเจอกับไข่ ยาคุมอะไรก็หยุดการท้องไม่อยู่