เอาเข็มออกเมื่อมิถุนาแล้วประจำเดือนไม่มาฉีดวัคซีนแอสตร้ามาเมื่อ11สิงหากินยาสตรีมาตลอดเพราะไม่คิดว่าท้องแต่พึ่งตรวจเจอว่าท้องแต่ตัวเองมีลูกแล้ว2คนไม่พร้อมที่จะมี

เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ ท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรัก สัมพันธภาพหมวดหมู่: ท้องไม่พร้อมเอาเข็มออกเมื่อมิถุนาแล้วประจำเดือนไม่มาฉีดวัคซีนแอสตร้ามาเมื่อ11สิงหากินยาสตรีมาตลอดเพราะไม่คิดว่าท้องแต่พึ่งตรวจเจอว่าท้องแต่ตัวเองมีลูกแล้ว2คนไม่พร้อมที่จะมี
อิ้ง ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

เอาเข็มออกเมื่อมิถุนาแล้วประจำเดือนไม่มาฉีดวัคซีนแอสตร้ามาเมื่อ11สิงหากินยาสตรีมาตลอดเพราะไม่คิดว่าท้องแต่พึ่งตรวจเจอว่าท้องแต่ตัวเองมีลูกแล้ว2คนไม่พร้อมที่จะมี

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

โทรปรึกษาสายด่วนท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓ ได้ทุกวันตั้งแต่ ๙.๐๐-๒๑.๐๐ น