เมนส์เเปลก มาไม่ตรงหรือว่าเราท้องค่ะ

ลิริสา ภาคีสว่าง ถามเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว

 เมนส์มาไม่ตรงเวลาค่ะหรือว่าเราท้องค่ะ

ลิริสา ภาคีสว่าง ถามเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว

 เมนส์มาไม่ตรงเวลาค่ะหรือว่าเราท้องค่ะ