เพศสัมพันธ์

พุ่มพวง ภานุมาตร ถามเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

กลัวเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว

หากคุณเคยมีพสพ.สอดใส่ไม่ว่ากับหญิงหรือชาย สิ่งที่ควรทำเป็นประจำคือการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางพสพ. ตอนนี้หลักประกันสุขภาพให้ตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง คุณอาจจะตรวจซิฟิลิสเพิ่มเติมได้ ตรวจเจอจะได้รีบรักษา
กรณีที่ไม่เคยเสี่ยงมาก่อน หากจะเสี่ยงก็สวมถุงยางทุกครั้งกับทุกคน ป้องกันโรคได้