เคลียดมาก

Giff@hotmail.com ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

  • มีอะไรกัน ละไม่ได้กินยา พึงนึกออกได้เลยมากินยาคุมฉุกเฉิน ปกติจะมา25 นี้เลยมา2วันแล้วที่ประจำเดือนไม่มา