เครียดตอนกินยาคุม ปจดเลื่อนไหม

AvatarShikaboo ถามเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

กินยาคุมรายเดือน 24/4 อยากทราบว่าถ้าช่วงกินยาคุม 24 เม็ดแรก เรามีความเครียด จะส่งผลให้ประจำเดือนเลื่อนและไม่มาในช่วง 4 วันที่เว้นยาได้มั้ยคะ

1 Answers
AvatarNurse ตอบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ความเครียดไม่มีผลต่อการมาของรอบเดือนในคนที่กินยาคุมสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกวัน เพราะการกินยาไปปรับฮอร์โมนในร่างกาย ถ้ากินยา เมนส์ควรจะมาในช่วงที่คุณหยุดยาก่อนกินแผงใหม่
หากว่าคุณสงสัยว่าจะท้อง แนะนำตรวจการตั้งครรภ์หากเมนส์ไม่มา