อยากทราบเรื่องการตรวจ syphilis paid test ในแล็ปคับ

Avatarกุ้ง ถามเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

อยากทราบว่า การตรวจ rapid test ที่หาภูมิคุ้มกันกับโรค syphilis สามารถตรวจเจอได้ในกี่วันหลังเสี่ยงครับ ถ้าตรวจหลังเสี่ยงประมาณ 50 วัน มีโอกาสตรวจไม่เจอมากไหมคับ 

1 Answers
AvatarNurse ตอบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

การตรวจ rapid test เป็นการตรวจ antibody ต่อเชื้อ antibody แปลว่าคุณติดเชื้อนี้ แต่ในระยะแรกที่จะเป็นแผลที่บริเวณอวัยวะเพศก่อน ช่วงนี้ตรวจเลือดพบได้สองในสาม ดังนั้นในระยะนี้หมอจะวินิจฉัยจากลักษณะแผลและเอาเชื้อจกแผลไปตรวจ หากในระยะแรกไม่ได้รักษาแผลจะหายเองและเข้าสู่ระยะออกดอก ระยะนี้ผลการตรวจจะเป็นบวกทุกราย 
การตรวจ rapid test เป็นการตรวจไม่เฉพาะเจาะจง หากพบว่ามีเลือดบวก หมอจะตรวจหาเชื้อแบบเจาะจงต่อไป