อมสด

สส ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

อมสดมาคะ เสี่ยงเอดมั้ย

สส replied 4 ปี ago

ไม่แตกในปากคะ

viartoodo replied 1 เดือน ago

Priligy Necesita Receta Medica stromectol merck canada How To Buy Stendra Ed Drugs

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว

ไม่เสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี แต่อาจเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางพสพ.อื่นๆถ้าเขาเป็นอยู่ เช่น เริม หนองใน ซิฟิลิส การไม่หลั่งในปากเป็นการลดเสี่ยงที่ดีในทุกโรคติดต่อทางพสพ.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Your Answer