หน้า 7 หลัง 7

F ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

คือผมอยากรู้ว่า นับหน้า 7 หลัง 7 นี่นับยังไง แล้วนับเพื่อไปทำอะไรครับ แล้วใช้ยังไงเหรอครับ อยากได้ความรู้ตรงนี้ครับรบกวนด้วยครับ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

หน้า 7 หลัง 7 เป็นระยะปลอดภัยที่รังไข่ยังไม่มีการปล่อยไข่ มันจะปลอดภัยจริง(ไม่ท้อง) ก็ต่อเมื่อผู้หญิงมีรอบเดือนสม่ำเสมอ เช่นทุก 28 วัน ทุก 30 วัน เป๊ะ ถ้ามาไมาสม่ำเสมอ วิธีนี้ไม่ปลอดภัย
วิธีการนับให้เริ่มนับวันที่เมนส์มาวันแรกเป็นวันที่ 1 เสมอ โดยนับไปข้างหน้าและข้างหลัง 7 วัน

น้องดาว ถามเมื่อ 4 ปี ที่แล้ว
1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว

หน้า 7 หลัง 7 เป็นระยะปลอดภัยที่รังไข่ยังไม่มีการปล่อยไข่ มันจะปลอดภัยจริง(ไม่ท้อง) ก็ต่อเมื่อผู้หญิงมีรอบเดือนสม่ำเสมอ เช่นทุก 28 วัน ทุก 30 วัน เป๊ะ ถ้ามาไมาสม่ำเสมอ วิธีนี้ไม่ปลอดภัย
วิธีการนับให้เริ่มนับวันที่เมนส์มาวันแรกเป็นวันที่ 1 เสมอ โดยนับไปข้างหน้าและข้างหลัง 7 วัน