หนองใน (เกงดำ)

Avatarเกงดำ ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ถ้ามีเพศสัมพันธ์กันคนที่เป็นกนองในจะติดเขื้อไหม  แต่ใส่ถุงยางป้องกัน  ?

Avatarเกงดำ ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ถ้ามีเพศสัมพันธ์กันคนที่เป็นกนองในจะติดเขื้อไหม  แต่ใส่ถุงยางป้องกัน  ?