สถานที่และค่าใช้จ่ายในการทำแท้ง

You ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

สวัสดีค่ะ ต้องการศึกษาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการทำแท้งทั้งการทำแท้งด้วยยาและวิธีอื่นและสถานที่ที่สามารถทำแท้งได้ในจังหวัดขอนแก่นค่ะ

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

โทรปรึกษาสายด่วนท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓ เลยค่ะ บริการทุกวันตั้งแต่ ๙.๐๐-๒๑.๐๐ น