สถานที่ฝังยาคุม เชียงใหม่

AvatarNon ถามเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

อยากทราบสถานที่ฝังยาคุมเชียงใหม่

1 Answers
AvatarNurse ตอบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

สอบถามบริการได้จากหน่วยวางแผนครอบครัว รพ.ที่คุณขึ้นสิทธิประกันสุขภาพอยู่ หากเขาไม่มีบริการเขาจะออกใบส่งตัวไปรับบริการในเครือข่าย เช่น รพ.จังหวัด แบบนี้คุณจะได้ไม่ต้องเสียเงิน ยาคุมแบบฝังราคาประมาณ 1,600-1,800 บาท