วิธียุติการตั้งครรภ์

Sky ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

 

1 Answers
Nurse ตอบเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

ปัจจุบันการยุติการตั้งครรภ์ที่มีบริการ(ที่ปลอดภัย) มี ๒ วิธี คือการยุติด้วยยาและการใช้เครื่องดูดสุญญากาศ
ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม โทรไปที่สายด่วนท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓ ได้ทุกวัน ตั้งแต่ ๙.๐๐-๒๑.๐๐ น